Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 604 - Tržby za tovar

Typ účtu: Výnosový
Druh účtu: Výsledkový

Výber účtovných prípadov s účtom 604


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Faktúry za dodávky tovaru - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 604
Tržby za tovar, výrobky v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604
Príjem šekov namiesto hotových peňazí pri predaji výrobkov, tovarov - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604
Vrátenie peňazí za reklamovaný tovar z pokladnice v predajni - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 604 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Predaj odberateľom pri - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604
Vrátenie dodávok výrobkov a tovaru od odberateľa - DODO = Dobropis - 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / - 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , - 604
Tvorba rezervy na zľavy, bonusy, skontá, rabaty, ktoré sa týkajú predaných výrobkov, tovarov pred ukončením účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Uznané reklamácie v prospech odberateľov po úhrade pohľadávky - IDID = Interný Doklad 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Vyúčtovanie pohľadávok za predané výrobky, tovar spoločníkom a členom družstva - IDID = Interný Doklad 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604
Príjmy budúcich období neprijaté a nezúčtované na účtoch pohľadávok, vecne súvisiace s bežným obdobím - IDID = Interný Doklad 385Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktívny) 385 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 604 / 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710

Inzercia ∇


Zúčtovanie predaného tovaru do spotreby

1. Cena podľa ocenenia na sklade - IDID = Interný Doklad 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
2. Tržby z predaja - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VFAVFA = Vydaná faktúra 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 604

Poskytnutie dodatočnej zľavy odberateľovi na základe splnenia podmienok

1. Zmluvne dohodnutých - VFAVFA = Vydaná faktúra - 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / -604
2. Všeobecných predajných podmienok - VFAVFA = Vydaná faktúra - 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / -604

Účtovanie platieb cez elektronickú registračnú pokladnicu

Zúčtovanie ERP /samostatná analytika / - IDID = Interný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
Zaúčtovanie predaja cez ERP výnosy - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 604
Zaúčtovanie DPH pri predaji cez ERP - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 604 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie DPH pri vystavených zahraničných faktúrach v príkladoch Účtovanie DPH pri vystavených zahraničných faktúrach v príkladoch

28. 09. 2017, Eva Mihalíková Účtovanie DPH pri vystavených zahraničných faktúrach, oslobodenie od dane, odberatelia so sídlom v tretích štátoch... celý článok


 Účtovanie DPH pri vystavených faktúrach v príkladoch Účtovanie DPH pri vystavených faktúrach v príkladoch

16. 08. 2017, Eva Mihalíková Účtovanie DPH vystavených faktúrach, pri samozdanení, opravách základu dane... celý článok


 Účtovanie obstarania zásob v roku 2017 Účtovanie obstarania zásob v roku 2017

30. 04. 2017, Eva Mihalíková Účtovanie zásob, vyhody, nevýhody spôsob A, spôsob B, návod ako na to... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 60


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 60 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 604

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie pohľadávok a záväzkov, 12 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Súvislý príklad z podvojného účtovníctva, 33 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=604&popis=Trzby-za-tovar&i=278

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal