Účet 563 - Kurzové straty

Výber účtovných prípadov s účtom 563

Kurzová strata zistená na konci roka pri uzatváraní účtovných kníh pri valutovej pokladnici - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Kurzová strata pri prepočte cenín v cudzej mene pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Kurzová strata zistená na konci roka pri uzatváraní účtovných kníh z devízových účtov - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie kurzovej straty na účte SF - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri predaji podielových cenných papierov a podielov v cudzej mene

Kurzové rozdiely pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Kurzové rozdiely z dlžných CP emitovaných v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (referenčný výmenný kurz vyhlásený a zverejnený ECB alebo NBS)

Úhrada zmenky v cudzej mene

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Vrátenie pôžičky, splátka pôžičky v cudzej mene (referenčný výmenný kurz vyhlásený a zverejnený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu) a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (referečný výmenný kurz vyhlásený a zv

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Vrátenie pôžičky, splátka pôžičky v cudzej mene na devízový účet

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Kurzové rozdiely z pôžičiek poskytnutých v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Inkaso pohľadávky v cudzej mene

Obstaranie tovaru zo zahraničia

Nákup tovaru v cudzej mene - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Zúčtovanie prepravy vlastným vozidlom /aktivácia vlastnej dopravy/ - ID   ID = Interný Doklad
Samozdanenie dodávky 20% - ID   ID = Interný Doklad
Prevod tovaru na sklad - príjemka
Nárok na odpočet DPH - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada prijatej faktúry za tovar zo zahraničia - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zaúčtovanie záporného kurzového rozdielu - ID   ID = Interný Doklad
Vrátenie DPH z daňového úradu po podaní daňového priznania - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Kurzové rozdiely z vkladu tichého spoločníka, ktorý bol realizovaný v cudzej mene na základe precenenia ku dňu, kuktorému sa zostavuje účtovná závierka

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzový zisk - zníženie hodnoty záväzku - ID   ID = Interný Doklad
2. Kurzová strata - zvýšenie hodnoty záväzku - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zaúčtovanie kurzových rozdielov pri predaji podielových cenných papierov a podielov v cudzej mene

Výsledkové kurzové rozdiely pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zaúčtovanie kurzových rozdielov pri predaji podielových cenných papierov a podielov v cudzej mene

Inkaso pohľadávky v cudzej mene

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 56

O Účtu 563 píšeme také v těchto článcích

Ceniny

28. 06. 2013

Účtovanie cenín, účtovanie kolkov a poštových známok

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 563

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zahraničnej meny
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 56

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=563&popis=Kurzove-straty&i=315

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.