Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 562 - Úroky

Typ účtu: Nákladový
Druh účtu: Výsledkový

Sleduje sa platobná povinnosť podniku z dôvodu úrokov voči bankám, dodávateľom, pri pôžičkách, finančných opráciách, napr. eskonte cenných papierov.

Výber účtovných prípadov s účtom 562


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Úhrada zmenkového záväzku krátkodobého - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322 , 562 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Úhrada zmenkového záväzku dlhodobého - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasívny) 478 , 562 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Plátené nákladové úroky z úverov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zvýšenie hodnoty zmenky o zmenkový úrok - IDID = Interný Doklad 562 / 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322
Tvorba rezervy na náklady finančného charakteru (napr. účoky z omeškania) - IDID = Interný Doklad 562 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Úrok z prijatej pôžičky - IDID = Interný Doklad 562 / 361Účet 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 361
Úrok z prijatej pôžičky - IDID = Interný Doklad 562 / 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365
Zníženie pohľadávky o úroky pripadajúce na bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 562 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
Zúčtovanie podielu úroku vzťahujúceho sa k bežnému účtovnému obdobiu - IDID = Interný Doklad 562 / 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381
Zúčtovanie úrokov, ktoré budú platené v budúcom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 562 / 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383
Finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa platí pozadu - IDID = Interný Doklad 562 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
Úrok z vkladu tichého spoločníka - IDID = Interný Doklad 562 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
Predpis úrokov z dlhodobej pôžičky - IDID = Interný Doklad 562 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 / 562

Inzercia ∇


Úhrada zmenkového dlhu na základe predloženej zmenky

1. Krátkodobá zmenka - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322 , 562 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
2. Dlhodobá zmenka - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasívny) 478 , 562 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Platené nákladové úroky z úverov a pôžičiek

1. Vzťahujúce sa na bežné účtovné obdobie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2. Platené pozadu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3. Platené vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Úhrada úrokov z vlastných vydaných dlhopisov

1. Vzťahujúcich sa na bežné účtovné obdobie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2. Platených vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3. Platených pozadu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zúčtovanie emisie dlhopisov so splatnosťou do 1 roka, ak sú dlhopisy predávané diskontovane

1. Menovitá hodnota dlhopisu - IDID = Interný Doklad / 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241
2. Hodnota pohľadávky (predajná cena) - IDID = Interný Doklad 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375 /
3. Úrok v bežnom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 562 /
4. Prípadný úrok vzťahujúci sa na budúce obdobie - IDID = Interný Doklad 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 /

Vrátenie krátkodobej finančnej výpomoci

1. Z bankového účtu, v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 249Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasívny) 249 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2. Dohodnutý úrok - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Emisia dlhopisov predávaných v menovitej hodnote

1. Vydanie dlhopisov - IDID = Interný Doklad 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375 / 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 , 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473
2. Predaj dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
3. Úrokový výnos z dlhopisov - IDID = Interný Doklad 562 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. Zrážková daň z úrokového výnosu - IDID = Interný Doklad 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Platby k finančnému prenájmu

1. Finančný náklad vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery, účtovaný v deň splatnosti dohodnutých platieb (úrok) - IDID = Interný Doklad 562 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
4. Poistné - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
2. DPH prislúchajúca k istine - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
3. DPH prislúchajúca k úroku - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 562 píšeme aj v tomto článku

 Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia. Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia.

22. 02. 2012, Jana Rusnáková 13. Maturitná otázka z účtovníctva - Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia.... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 56


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 56 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=562&popis=Uroky&i=252

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal