Videokurz Kurzy účtovnictva

Účet 562 - Úroky

Sleduje sa platobná povinnosť podniku z dôvodu úrokov voči bankám, dodávateľom, pri pôžičkách, finančných opráciách, napr. eskonte cenných papierov.

Výber účtovných prípadov s účtom 562

Úhrada zmenkového záväzku krátkodobého - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada zmenkového záväzku dlhodobého - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Plátené nákladové úroky z úverov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zvýšenie hodnoty zmenky o zmenkový úrok - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na náklady finančného charakteru (napr. účoky z omeškania) - ID   ID = Interný Doklad
Úrok z prijatej pôžičky - ID   ID = Interný Doklad
Úrok z prijatej pôžičky - ID   ID = Interný Doklad
Zníženie pohľadávky o úroky pripadajúce na bežné účtovné obdobie - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie podielu úroku vzťahujúceho sa k bežnému účtovnému obdobiu - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie úrokov, ktoré budú platené v budúcom účtovnom období - ID   ID = Interný Doklad
Finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa platí pozadu - ID   ID = Interný Doklad
Úrok z vkladu tichého spoločníka - ID   ID = Interný Doklad
Predpis úrokov z dlhodobej pôžičky - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad

Úhrada zmenkového dlhu na základe predloženej zmenky

Platené nákladové úroky z úverov a pôžičiek

Úhrada úrokov z vlastných vydaných dlhopisov

Zúčtovanie emisie dlhopisov so splatnosťou do 1 roka, ak sú dlhopisy predávané diskontovane

1. Menovitá hodnota dlhopisu - ID   ID = Interný Doklad
2. Hodnota pohľadávky (predajná cena) - ID   ID = Interný Doklad
3. Úrok v bežnom účtovnom období - ID   ID = Interný Doklad
4. Prípadný úrok vzťahujúci sa na budúce obdobie - ID   ID = Interný Doklad

Vrátenie krátkodobej finančnej výpomoci

1. Z bankového účtu, v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Dohodnutý úrok - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Emisia dlhopisov predávaných v menovitej hodnote

Platby k finančnému prenájmu

1. Finančný náklad vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery, účtovaný v deň splatnosti dohodnutých platieb (úrok) - ID   ID = Interný Doklad
4. Poistné - ID   ID = Interný Doklad
2. DPH prislúchajúca k istine - ID   ID = Interný Doklad
3. DPH prislúchajúca k úroku - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 56

O Účtu 562 píšeme také v tomto článku

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 562

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie finančných výpomocí
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zmeniek
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 56

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=562&popis=Uroky&i=252

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.