Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 562 - Úroky

Typ účtu: Nákladový
Druh účtu: Výsledkový

Sleduje sa platobná povinnosť podniku z dôvodu úrokov voči bankám, dodávateľom, pri pôžičkách, finančných opráciách, napr. eskonte cenných papierov.

Výber účtovných prípadov s účtom 562


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Úhrada zmenkového záväzku krátkodobého - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322 , 562 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Úhrada zmenkového záväzku dlhodobého - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasívny) 478 , 562 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Plátené nákladové úroky z úverov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zvýšenie hodnoty zmenky o zmenkový úrok - IDID = Interný Doklad 562 / 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322
Tvorba rezervy na náklady finančného charakteru (napr. účoky z omeškania) - IDID = Interný Doklad 562 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Úrok z prijatej pôžičky - IDID = Interný Doklad 562 / 361Účet 361 - Záväzky v rámci konsolidovaného celku (Pasívny) 361
Úrok z prijatej pôžičky - IDID = Interný Doklad 562 / 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365
Zníženie pohľadávky o úroky pripadajúce na bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 562 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
Zúčtovanie podielu úroku vzťahujúceho sa k bežnému účtovnému obdobiu - IDID = Interný Doklad 562 / 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381
Zúčtovanie úrokov, ktoré budú platené v budúcom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 562 / 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383
Finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa platí pozadu - IDID = Interný Doklad 562 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
Úrok z vkladu tichého spoločníka - IDID = Interný Doklad 562 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
Predpis úrokov z dlhodobej pôžičky - IDID = Interný Doklad 562 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 / 562

Inzercia ∇


Úhrada úrokov z vlastných vydaných dlhopisov

1. Vzťahujúcich sa na bežné účtovné obdobie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2. Platených vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3. Platených pozadu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zúčtovanie emisie dlhopisov so splatnosťou do 1 roka, ak sú dlhopisy predávané diskontovane

1. Menovitá hodnota dlhopisu - IDID = Interný Doklad / 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241
2. Hodnota pohľadávky (predajná cena) - IDID = Interný Doklad 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375 /
3. Úrok v bežnom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 562 /
4. Prípadný úrok vzťahujúci sa na budúce obdobie - IDID = Interný Doklad 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 /

Vrátenie krátkodobej finančnej výpomoci

1. Z bankového účtu, v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 249Účet 249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (Pasívny) 249 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2. Dohodnutý úrok - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Emisia dlhopisov predávaných v menovitej hodnote

1. Vydanie dlhopisov - IDID = Interný Doklad 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375 / 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 , 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473
2. Predaj dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
3. Úrokový výnos z dlhopisov - IDID = Interný Doklad 562 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. Zrážková daň z úrokového výnosu - IDID = Interný Doklad 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

Platby k finančnému prenájmu

1. Finančný náklad vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery, účtovaný v deň splatnosti dohodnutých platieb (úrok) - IDID = Interný Doklad 562 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
4. Poistné - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
2. DPH prislúchajúca k istine - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
3. DPH prislúchajúca k úroku - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474

Úhrada zmenkového dlhu na základe predloženej zmenky

1. Krátkodobá zmenka - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 322Účet 322 - Zmenky na úhradu (Pasívny) 322 , 562 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
2. Dlhodobá zmenka - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasívny) 478 , 562 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Platené nákladové úroky z úverov a pôžičiek

1. Vzťahujúce sa na bežné účtovné obdobie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2. Platené pozadu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3. Platené vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 562 píšeme aj v tomto článku

 Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia. Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia.

22. 02. 2012, Jana Rusnáková 13. Maturitná otázka z účtovníctva - Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia.... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 56


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 56 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 562

Súvislý príklad z podvojného účtovníctva, 33 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie finančného prenájmu, 10 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=562&popis=Uroky&i=252

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal