Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku

Typ účtu: Nákladový
Druh účtu: Výsledkový

Účtuje sa tvorba opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobému hmotnému majetku. Na ťarchu tohto účtu sa účtuje aj tvorba opravnej položky k obstarávanému dlhodobému nehmotnému majetku, k obstarávanému dlhodobému hmotnému majetku a k poskytnutým preddavkom na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok. Zúčtovanie opravných položiek z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku, obstarávaného dlhodobého nehmotného majetku, obstarávaného dlhodobého hmotného majetku a poskytnutých preddavkov na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, sa účtuje v zaniknutej sume v prospech účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku.

Výber účtovných prípadov s účtom 553


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku z dôvodu prechodného zníženia jeho ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - IDID = Interný Doklad 553 / 091Účet 091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 091
Spresnenie sumy opravnej položky v rámci upravujúcej závierkovej účtovnej operácie - IDID = Interný Doklad 553 / 091Účet 091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 091
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia - IDID = Interný Doklad 091Účet 091 - Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 091 / 553
Zaúčtovanie opravnej položky k dlhodobému hmotnému majetku z dôvodu prechodného zníženia jeho ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - IDID = Interný Doklad 553 / 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092
Spresnenie sumy opravnej položky v rámci upravujúcej uzávierkovej účtovnej operácie - IDID = Interný Doklad 553 / 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia - IDID = Interný Doklad 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092 / 553
Zaúčtovanie opravnej položky k dlhodobému nedokončenému nehmotnému majetku z dôvodu prechodného zníženia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - IDID = Interný Doklad 553 / 093Účet 093 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 093
Spresnenie sumy opravnej položky v rámci upravujúcej závierkovej účtovnej operácie - IDID = Interný Doklad 553 / 093Účet 093 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 093
Čiastočné alebo úplné zršenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia - IDID = Interný Doklad 093Účet 093 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku (Pasívny) 093 / 553
Zaúčtovanie opravnej položky k dlhodobému nedokončenému hmotnému majetku z dôvodu prechodného zníženia jeho ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - IDID = Interný Doklad 553 / 094Účet 094 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 094
Spresnenie sumy opravnej položky v rámci upravujúcej uzávierkovej operácie - IDID = Interný Doklad 553 / 094Účet 094 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 094
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia - IDID = Interný Doklad 094Účet 094 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 094 / 553
Zaúčtovanie opravnej položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok z dôvodu ich prechodného nižšieho ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - IDID = Interný Doklad 553 / 095Účet 095 - Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok (Pasívny) 095
Čiasťočné alebo úplné zrušenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia - IDID = Interný Doklad 095Účet 095 - Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok (Pasívny) 095 / 553

Inzercia ∇


Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh

1. Ak účet vykazuje zostatok na strane MD - IDID = Interný Doklad 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 / 553
2. Ak účet vykazuje zostatok na strane D - IDID = Interný Doklad 553 / 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 553 píšeme aj v tomto článku

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 55


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 55 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 553

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=553&popis=Tvorba-a-zuctovanie-opravnych-poloziek-k-dlhodobemu-majetku&i=343

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal