Videokurz Kurzy účtovnictva

Účet 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku

Účtuje sa tvorba opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku a k dlhodobému hmotnému majetku. Na ťarchu tohto účtu sa účtuje aj tvorba opravnej položky k obstarávanému dlhodobému nehmotnému majetku, k obstarávanému dlhodobému hmotnému majetku a k poskytnutým preddavkom na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok. Zúčtovanie opravných položiek z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku, obstarávaného dlhodobého nehmotného majetku, obstarávaného dlhodobého hmotného majetku a poskytnutých preddavkov na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, sa účtuje v zaniknutej sume v prospech účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku.

Výber účtovných prípadov s účtom 553

Zaúčtovanie opravnej položky k dlhodobému nehmotnému majetku z dôvodu prechodného zníženia jeho ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - ID   ID = Interný Doklad
Spresnenie sumy opravnej položky v rámci upravujúcej závierkovej účtovnej operácie - ID   ID = Interný Doklad
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie opravnej položky k dlhodobému hmotnému majetku z dôvodu prechodného zníženia jeho ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - ID   ID = Interný Doklad
Spresnenie sumy opravnej položky v rámci upravujúcej uzávierkovej účtovnej operácie - ID   ID = Interný Doklad
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie opravnej položky k dlhodobému nedokončenému nehmotnému majetku z dôvodu prechodného zníženia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - ID   ID = Interný Doklad
Spresnenie sumy opravnej položky v rámci upravujúcej závierkovej účtovnej operácie - ID   ID = Interný Doklad
Čiastočné alebo úplné zršenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie opravnej položky k dlhodobému nedokončenému hmotnému majetku z dôvodu prechodného zníženia jeho ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - ID   ID = Interný Doklad
Spresnenie sumy opravnej položky v rámci upravujúcej uzávierkovej operácie - ID   ID = Interný Doklad
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie opravnej položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok z dôvodu ich prechodného nižšieho ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - ID   ID = Interný Doklad
Čiasťočné alebo úplné zrušenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia - ID   ID = Interný Doklad

Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 55

O Účtu 553 píšeme také v tomto článku

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 553

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 55

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=553&popis=Tvorba-a-zuctovanie-opravnych-poloziek-k-dlhodobemu-majetku&i=343

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.