Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 546 - Odpis pohľadávky

Typ účtu: Nákladový
Druh účtu: Výsledkový

Účtuje sa odpis pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania. Podľa postupov pre podnikateľov možno trvalo upustiť od vymáhania pohľadávky:

- ak dlžnik zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka,

- na základe oznámenia príslušného orgánu o vydaní rozhodnutia o neuznaní pohľadávky, ako aj oznámení, že pobyt dlžníka je neznámy,

- ak zo všetkých okolností je zrejmé, že by náklady na vymáhanie pohľadávky presiahli výťažok z nej.

Zákon o dani z príjmov uznáva odpis ppostúpenej pohľadávky za daňový výdavok iba do výšky príjmov z ich predaja.

Výber účtovných prípadov s účtom 546


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Odpis pôžičky z dôvodu jej nedobytnosti - IDID = Interný Doklad 546 / 066Účet 066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (Aktívny) 066
Odpis pôžičky - IDID = Interný Doklad 546 / 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067
Odpis postúpenej pohľadávky u postupcu - IDID = Interný Doklad 546 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
Odpis pohľadávky z rozhodnutia účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 546 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
Odpis pohľadávky voči dlžníkovi v konkurze a vyrovnaní - IDID = Interný Doklad 546 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
Odpis pohľadávky - IDID = Interný Doklad 546 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
Odpis pohľadávky voči dlžníkovi v konkurze a reštrukturalizácii - IDID = Interný Doklad 546 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
Odpis nevymožiteľnej pohľadávky voči zamestnancovi - IDID = Interný Doklad 546 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Odpis pohľadávky z pôžičky - IDID = Interný Doklad 546 / 351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktívny) 351
Postúpenie pohľadávky z pôžičky - IDID = Interný Doklad 546 / 351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktívny) 351
Odpis pohľadávky podľa rozhodnutia účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 546 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
Odpis pohľadávky voči spoločníkovi v konkurze - IDID = Interný Doklad 546 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
Odpis pohľadávky - IDID = Interný Doklad 546 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Postúpenie pohľadávky - IDID = Interný Doklad 546 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 / 546

Inzercia ∇


Nevymožiteľné pohľadávky - IDID = Interný Doklad 546 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
Odkúpenie pohľadávky - VFAVFA = Vydaná faktúra 546 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Predaj zmenky (prevod zmenky indosamentom)

1. Úbytok zmenky - IDID = Interný Doklad 546 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312
2. Výnos z predaja - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 546 píšeme aj v týchto článkoch

 Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky

20. 02. 2012, Jana Rusnáková 12. Maturitná otázka z účtovníctva - Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky... celý článok


 Účtovanie faktoringu Účtovanie faktoringu

09. 08. 2015, Eva Mihalíková Čo je faktoring. Regresný, bezregresný faktoring. Účtovanie faktoringu na strane dodávateľa.... celý článok


 Inventarizácia Inventarizácia

15. 06. 2013, Eva Mihalíková Účtovanie výsledkov inventarizácie, inventarizácia z pohľadu daňových výdavkov.... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 54


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 54 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 546

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

  1. [ 1] sasa 29.10.2012, 14:26

    Odpis pohľadávok - neviem kedy je to pripočítateľná položka k základu dane a kedy môžeme mať odpísať pohľadávku ako daňový výdavok , aké podmienky musia byť dodržané. (Ide o pohľadávky splatne menej ako 4 roky, žiadne postúpenia a ani započítané pohľadávky) Tvorba opravných položiek k neuhradeným pohľadávkam 1. Firmy v reštrukturalizácii / respektíve po reštrukturalizácii/, konkurze 2. Firmy, od ktorých nie je možné vymáhať ďalej / zaslaná upomienka č. 1, upomienka č. 2, predžalobná upomienka - nie je možné vymáhať ďalej, nakoľko nemáme objednávku resp. zmluvu – nie je možné vystaviť súdny príkaz - tieto pohľadávky odsúhlasí dozorná rada, že nie je možné vymáhať, až vtedy idú na odpis ? Môžeme postupovať nasledovne pri odpisoch: V prípade 1 : - Účtujeme 546/311 – nedaňový náklad = pripočitateľná položka k základu dane - Potrebujeme doklad ukazujúci odpis pohľadávky / tu je to výpis z obchodného vestníka, ale aký doklad je potrebný ???? čo potrebujem k zdokladovaniu že sú v konkurze a v reštrukturalizácii ?/ V prípade 2 : - Účtuje cez 391/311 – opravné položky podľa dĺžky doby po splatnosti /12mesiacov – 20%, 24mesiacov 50%, 36 mesiac 100%/ - na konci roka odpíšeme 546/391 a je to tým pádom tiež pripočitateľná položka k základu dane, alebo ako to je ? Otázky : 1. v akom prípade je možné odpísať pohľadávku ako daňový výdavok, aby nebola pripočtateľná položka k ZD / podľa mňa vždy je pripočitateľná, to čo som načítala ( podľa mňa jedine čo odpočíta sa od základu dane je dobropis, tam sa nám vráti aj DPH – nemyslím tým, že vydobropisovať všetky nevymožiteľné pohľadávky  len z účtovného hľadiska je to iba vtedy možné ) 2. aký je rozdiel medzi 546 a 547 ? lebo na porade písali v jednej diskusii 546 a potom 547

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=546&popis=Odpis-pohladavky&i=237

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal