Účet 546 - Odpis pohľadávky

Účtuje sa odpis pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania. Podľa postupov pre podnikateľov možno trvalo upustiť od vymáhania pohľadávky:

- ak dlžnik zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka,

- na základe oznámenia príslušného orgánu o vydaní rozhodnutia o neuznaní pohľadávky, ako aj oznámení, že pobyt dlžníka je neznámy,

- ak zo všetkých okolností je zrejmé, že by náklady na vymáhanie pohľadávky presiahli výťažok z nej.

Zákon o dani z príjmov uznáva odpis ppostúpenej pohľadávky za daňový výdavok iba do výšky príjmov z ich predaja.

Výber účtovných prípadov s účtom 546

Odpis pôžičky z dôvodu jej nedobytnosti - ID   ID = Interný Doklad
Odpis pôžičky - ID   ID = Interný Doklad
Odpis postúpenej pohľadávky u postupcu - ID   ID = Interný Doklad
Odpis pohľadávky z rozhodnutia účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad
Odpis pohľadávky voči dlžníkovi v konkurze a vyrovnaní - ID   ID = Interný Doklad
Odpis pohľadávky - ID   ID = Interný Doklad
Odpis pohľadávky voči dlžníkovi v konkurze a reštrukturalizácii - ID   ID = Interný Doklad
Odpis nevymožiteľnej pohľadávky voči zamestnancovi - ID   ID = Interný Doklad
Odpis pohľadávky z pôžičky - ID   ID = Interný Doklad
Postúpenie pohľadávky z pôžičky - ID   ID = Interný Doklad
Odpis pohľadávky podľa rozhodnutia účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad
Odpis pohľadávky voči spoločníkovi v konkurze - ID   ID = Interný Doklad
Odpis pohľadávky - ID   ID = Interný Doklad
Postúpenie pohľadávky - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Nevymožiteľné pohľadávky - ID   ID = Interný Doklad
Odkúpenie pohľadávky - VFA   VFA = Vydaná faktúra

Predaj zmenky (prevod zmenky indosamentom)

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 54

O Účtu 546 píšeme také v těchto článcích

Účtovanie faktoringu

09. 08. 2015

Čo je faktoring. Regresný, bezregresný faktoring. Účtovanie faktoringu na strane dodávateľa.

Inventarizácia

15. 06. 2013

Účtovanie výsledkov inventarizácie, inventarizácia z pohľadu daňových výdavkov.

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 546

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 54

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

#1  sasa 29.10.2012, 14:26

Odpis pohľadávok - neviem kedy je to pripočítateľná položka k základu dane a kedy môžeme mať odpísať pohľadávku ako daňový výdavok , aké podmienky musia byť dodržané. (Ide o pohľadávky splatne menej ako 4 roky, žiadne postúpenia a ani započítané pohľadávky) Tvorba opravných položiek k neuhradeným pohľadávkam 1. Firmy v reštrukturalizácii / respektíve po reštrukturalizácii/, konkurze 2. Firmy, od ktorých nie je možné vymáhať ďalej / zaslaná upomienka č. 1, upomienka č. 2, predžalobná upomienka - nie je možné vymáhať ďalej, nakoľko nemáme objednávku resp. zmluvu – nie je možné vystaviť súdny príkaz - tieto pohľadávky odsúhlasí dozorná rada, že nie je možné vymáhať, až vtedy idú na odpis ? Môžeme postupovať nasledovne pri odpisoch: V prípade 1 : - Účtujeme 546/311 – nedaňový náklad = pripočitateľná položka k základu dane - Potrebujeme doklad ukazujúci odpis pohľadávky / tu je to výpis z obchodného vestníka, ale aký doklad je potrebný ???? čo potrebujem k zdokladovaniu že sú v konkurze a v reštrukturalizácii ?/ V prípade 2 : - Účtuje cez 391/311 – opravné položky podľa dĺžky doby po splatnosti /12mesiacov – 20%, 24mesiacov 50%, 36 mesiac 100%/ - na konci roka odpíšeme 546/391 a je to tým pádom tiež pripočitateľná položka k základu dane, alebo ako to je ? Otázky : 1. v akom prípade je možné odpísať pohľadávku ako daňový výdavok, aby nebola pripočtateľná položka k ZD / podľa mňa vždy je pripočitateľná, to čo som načítala ( podľa mňa jedine čo odpočíta sa od základu dane je dobropis, tam sa nám vráti aj DPH – nemyslím tým, že vydobropisovať všetky nevymožiteľné pohľadávky  len z účtovného hľadiska je to iba vtedy možné ) 2. aký je rozdiel medzi 546 a 547 ? lebo na porade písali v jednej diskusii 546 a potom 547

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=546&popis=Odpis-pohladavky&i=237

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.