Účet 544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

Predstavujú zmluvne dohodnuté sankčné položky za oneskorené plnenie peňažného záväzku voči veriteľovi, za nedodržanie zmluvných podmienok vyplývajúcich z obchodnozáväzkových vzťahov.

Výber účtovných prípadov s účtom 544

Zmluvné pokuty za neodobratie alebo prekročenie dodávok elektrickej energie, plynu a pod. - ID   ID = Interný Doklad
Predpis zmluvných pokút a úrokov z omeškania - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba rezervy na zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad

Vrátenie zaplatených pokút, sankcií (ak boli zaplatené neoprávnene, prípadne odpustené) v nasledujúcom účtovnom období

Pokuty, penále a sankcie

Pokuty a penále platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Poplatky platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Súdne, správne, miestne poplatky platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Pokuty a sankcie týkajúce sa bežného účtovného obdobia - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Pokuty a penále od zdravotných poisťovní - ID   ID = Interný Doklad
Pokuty a penále od sociálnej poisťovne - ID   ID = Interný Doklad
Pokuty a penále za znečistenie ovzdušia - ID   ID = Interný Doklad
Pokuty a penále za nezaplatenie poplatku za odvoz odpadov - ID   ID = Interný Doklad
Pokuty za oneskorenú úhradu poplatku za odvoz odpadov - ID   ID = Interný Doklad
Predpis sankcie pri nesprávnom použití dotácie - ID   ID = Interný Doklad

Vrátenie pokút a sankcií neoprávnených alebo odpustených

Účtovné prípady súvisiace so zateplením domu, vrátane jeho financovania z úveru

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 54

O Účtu 544 píšeme také v tomto článku

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 544

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 54

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=544&popis=Zmluvne-pokuty-penale-a-uroky-z-omeskania&i=235

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.