Videokurz Kurzy účtovnictva

Účet 543 - Dary

Sleduje sa osobitný účel vynakladania majetku formou bezplatného odovzdania inému subjektu, na základe dobrovoľného rozhodnutia podniku. Účtujú sa tu poskytnuté peňažné i nepeňažné dary. Dary, bez ohľadu na to, či sa posyktujú fyzickým alebo právnickým osobám, bez ohľadu na účel poskytnutia nie sú daňovo uznaným nákladom.

Výber účtovných prípadov s účtom 543

Darovanie DHM ešte neodpísaného - ID   ID = Interný Doklad
Bezodplatný prevod pozemku, na ktorý účtovná jednotka nie je povinná (považuje sa za darovanie) - ID   ID = Interný Doklad
Bezodplatný prevod umeleckých diel a zbierok, na ktoré účtovná jednotka nie je povinná - ID   ID = Interný Doklad
Bezodplatný prevod (darovanie) obstarávaného dlhodobého finančného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Darovaný materiál - ID   ID = Interný Doklad
Odovzdaný materiál pri bezodplatných prevodoch - ID   ID = Interný Doklad
Darovanie tovaru - ID   ID = Interný Doklad
Poskytnutý peňažný dar v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Poskytnuté peňažné dary - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Bezodplatný prevod obstarávaného krátkodobého finančného majetku (darovanie) - ID   ID = Interný Doklad
Faktúra za predmety odovzdané ako dar - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Výdaj materiálu určeného na darovanie (účtovanie spôsobom B) - ID   ID = Interný Doklad
Výdaj tovaru určeného k darovaniu (účtovanie spôsobom B) - ID   ID = Interný Doklad
Poskytnutý peňažný dar z bankového účtu - ID   ID = Interný Doklad
Darovanie vlastných služieb - ID   ID = Interný Doklad
Darovanie nedokončenej výroby (spôsob A) - ID   ID = Interný Doklad
Darovanie polotovarov vlastnej výroby (spôsob A) - ID   ID = Interný Doklad
Darovanie výrobkov (spôsob A) - ID   ID = Interný Doklad
Darovanie zvierat (spôsob A) - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uazvieraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zamestnanci dostali darček á 11,55 - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Darovanie materialu, úbytok darovaneho materialu v OC
Penažný dar poskytnutý v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad

Bezodplatné odovzdanie pestovateľských celkov trvalých porastov bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k základnému stádu a ťažným zvieratám pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad
6. vrátenia podľa reštitučných zákonov - ID   ID = Interný Doklad
7. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - ID   ID = Interný Doklad
8. vkladu do základného imania u investora - ID   ID = Interný Doklad

Bezodplatné odovzdanie zvierat základného stáda a ťažných zvierat bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k ostatnému DHM pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
6. vyradena z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad
7. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - ID   ID = Interný Doklad

Bezodplatné odovzdanie ODHM bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Úbytok nedokončenej výroby z titulu darovania

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k aktivovaným nákladom na vývoj pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. prebytku pri inventarizácii - ID   ID = Interný Doklad
6. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
7. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad

Úbytok polotovarov z titulu darovania

Bezodplatný prevod aktivovaných nákladov na vývoj bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k softvéru pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. prebytku pri inventarizácii - ID   ID = Interný Doklad
6. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
7. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad

Úbytok výrobkov z titulu darovania

Bezodplatné odovzdanie softvéru bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k oceniteľným právam pri vyradení majetku z titulu:

Úbytok zvierat z titulu darovania

Bezodplatné odovzdanie oceniteľných práv bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok ku goodwillu pri vyradení majetku z titulu:

Zúčtovanie záväzku z povinnosti odvodu dane (na základe dokladu o použití)

Bezodplatné odovzdanie ODNM bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku pri vyradení z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
6. Vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie povinnosti odvodu spotrebnej dane

Darovanie DNM ešte neodpisovaného

2. Vyradenie darovaného majetku - ID   ID = Interný Doklad
1. Zostatková cena - ID   ID = Interný Doklad

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k budovám, halám a stavbám pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. vrátenie podľa reštitučných zákonov - ID   ID = Interný Doklad
6. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - ID   ID = Interný Doklad
7. odpisu technického zhodnotenia, ktoré nie je súčasťou obstarávacej ceny - ID   ID = Interný Doklad
8. Vyradenia z majetku v dôsledku likvidácie, ak majetok nebol odpísaný - ID   ID = Interný Doklad
9. likvidácie za účelom budovania nového objektu - ID   ID = Interný Doklad

Bezodplatné odovzdanie stavieb bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
6. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad
7. vrátenia podľa reštitučných zákonov - ID   ID = Interný Doklad
8. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - ID   ID = Interný Doklad

Bezodplatný prevod samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k pestovateľským celkom trvalých porastov pri vyradení z majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
6. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad
7. vrátenia podľa reštitučných zákonov - ID   ID = Interný Doklad
8. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 54

O Účtu 543 píšeme také v těchto článcích

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 543

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 54

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

#1  Ing. Arpád Kurucz 25.05.2012, 08:32

Cestovná kancelária poskytne klientom pri kúpe zájazdu nad určitú hodnotu dar vo forme opaľovacieho krému. Považuje sa poskytnutie takéhoto daru za daňový výdavok preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov?

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=543&popis=Dary&i=234

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.