Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 523 - Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

Typ účtu: Nákladový
Druh účtu: Výsledkový

Výber účtovných prípadov s účtom 523


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zúčtovanie odmien štatutárnym orgánom v pribehu roka - pred rozdelením zisku - IDID = Interný Doklad 523 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva vyplácané na základe pracovnoprávneho vzťahu - IDID = Interný Doklad 523 / 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva vyplácané cudzím pracovníkom - IDID = Interný Doklad 523 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Tvorba rezervy na odmeny členom dozornej rady a iných orgánov za bežný rok, ak k súvahovému dňu nie sú známe presné čiastky týchto odmien - IDID = Interný Doklad 523 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
Prémie a odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva za bežný rok splatné v nasledujúcom účtovnom období, ak sú k súvahovému dňu známe presné čiastky týchto odmien - IDID = Interný Doklad 523 / 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 / 523

Inzercia ∇


Odmeny zamestnancov z titulu členstva v štatutárnych orgánoch spoločnosti

1. Priznaná suma - IDID = Interný Doklad 523 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
2. Preddavok na daň zo závislej činnosti - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 52


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 52 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 523

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (2)

  1. [ 1] Lembas 15.05.2017, 08:31

    Obecný

  1. [ 2] Erik Lakatoš 15.05.2017, 08:32

    diki koli vam som zmaturoval na obchodnej :)

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=523&popis=Odmeny-clenom-organov-spolocnosti-a-druzstva&i=221

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal