Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 513 - Náklady na reprezentáciu

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Výsledkový

Účtujú sa všetky náklady vynaložené na reprezentáciu podniku - môžu predstavovať použitý materiál, tovar, výrobky, nakupované alebo vlastné služby. Za náklady na reprezentáciu sa považujú najmä výdavky na pohostenie, občerstvenie a propagačné predmety. Vzhľadom na to, že jednotková cena týchto predmetov je na daňové účely limitovaná, je potrebná v rámci účtu 513 analytická evidencia na daňové účely.

Výber účtovných prípadov s účtom 513


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Materiál použitý na účely reprezentácie - IDID = Interný Doklad 513 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
Tovar použitý na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
Faktúry za dodávky použité na reprezentačné účely - PFAPFA = Prijatá faktúra 513 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Vyúčtovanie použitého preddavku na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Vyúčtovanie použitého preddavku na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
Výdaj materiálu určeného na reprezentáciu (účtovanie spôsobom B) - IDID = Interný Doklad 513 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
Výdaj tovaru určeného pre reprezentáciu - IDID = Interný Doklad 513 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504
Obstraraný tovar k reprezentácii vo vlastnej réžii a účtovanie bez účtov zásob na sklade - IDID = Interný Doklad 513 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621 , 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Zúčtovanie výdaja zvierat zo skladu pre účely reprezentácie (spôsob A) - IDID = Interný Doklad 513 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
Zúčtovanie výdajov nadokončenej výroby zo skladu pre účely reprezentácie (spôsob A) - IDID = Interný Doklad 513 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
Zúčtovanie výdaja zásob výrobkov a polotovarov vlastnej výroby (spôsob A) - IDID = Interný Doklad 513 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 , 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
Zúčtovanie výdaja zvierat zo skladu pre účely reprezentácie (spôsob B) - IDID = Interný Doklad 513 / 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 / 513
Stravné lístky z reprefondu - IDID = Interný Doklad 513 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
Poskytnutý obed - reprezentačné náklady - IDID = Interný Doklad 513 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602

Inzercia ∇


Spotreba polotovarov na reprezentačné účely

1. Úbytok polotovarov - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2. Použitie na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612

Spotreba výrobkov na reprezentačné účely

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
2. Použitie na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Spotreba zvierat na reprezentačné účely

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Použitie na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513 / 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614

Zúčtovanie nevyfakturovaných dodávok pri uzatváraní účtovných kníh, ak účtovná jednotka vie presnú sumu alebo výšku záväzku

1. Dodávky energie - IDID = Interný Doklad 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Ostatné neskladovateľné dodávky - IDID = Interný Doklad 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) 503 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
3. Nevyfakturované opravy - IDID = Interný Doklad 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
4. Nevyfakturované dodávky služieb na účely reprezentácie - IDID = Interný Doklad 513 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
5. Ostatné nevyfakturované služby - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326

Zúčtovanie záväzku z povinnosti odvodu dane (na základe dokladu o použití)

1. Pri spotrebe majetku na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
2. Pri darovanom majetku - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
3. Z titulu odcudzenia majetku - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
4. DPH zaplatená za iného daňovníka (napr. za zamestnancov pri poskytnutí bezodplatného plnenia, príp. plnenia za cenu nižšiu ako obvyklú) - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
5. Pri použití vlastných výrobkov na reklamu - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
6. Pri zistenom odcudzení, ak je známy vinník - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Zúčtovanie povinnosti odvodu spotrebnej dane

1. Pri reklamáciách voči dodávateľovi po úhrade záväzku dodávateľom - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
2. Pri reklamáciách pred úhradou záväzku - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
3. Pri daroch - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
4. Pri použití výrobkov na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
5. Pri použití výrobkov na reklamu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
6. Pri mankách a škodách voči tretím osobám - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
7. Pri mankách a škodách (ak neviem vinníka) - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Spotreba nedokončenej výroby na reprezentačné účely

1. Úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2. Použitie na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513 / 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 513 píšeme aj v tomto článku

 Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia. Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia.

22. 02. 2012, Jana Rusnáková 13. Maturitná otázka z účtovníctva - Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia.... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 51


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 51 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 513

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie nákladov, 13 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

  1. [ 1] Ing.Baran 27.02.2017, 20:36

    Dobrý deň, je možné odpočítať DPH na vstupe z reprezentačného tovaru - kávy na pohostenie klientov? Ďakujem

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=513&popis=Naklady-na-reprezentaciu&i=199

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal