Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 513 - Náklady na reprezentáciu

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Výsledkový

Účtujú sa všetky náklady vynaložené na reprezentáciu podniku - môžu predstavovať použitý materiál, tovar, výrobky, nakupované alebo vlastné služby. Za náklady na reprezentáciu sa považujú najmä výdavky na pohostenie, občerstvenie a propagačné predmety. Vzhľadom na to, že jednotková cena týchto predmetov je na daňové účely limitovaná, je potrebná v rámci účtu 513 analytická evidencia na daňové účely.

Výber účtovných prípadov s účtom 513


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Materiál použitý na účely reprezentácie - IDID = Interný Doklad 513 / 112Účet 112 - Materiál na sklade (Aktívny) 112
Tovar použitý na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513 / 132Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktívny) 132
Faktúry za dodávky použité na reprezentačné účely - PFAPFA = Prijatá faktúra 513 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
Vyúčtovanie použitého preddavku na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Vyúčtovanie použitého preddavku na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
Výdaj materiálu určeného na reprezentáciu (účtovanie spôsobom B) - IDID = Interný Doklad 513 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501
Výdaj tovaru určeného pre reprezentáciu - IDID = Interný Doklad 513 / 504Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový) 504
Obstraraný tovar k reprezentácii vo vlastnej réžii a účtovanie bez účtov zásob na sklade - IDID = Interný Doklad 513 / 621Účet 621 - Aktivácia materiálu a tovaru (Výnosový) 621 , 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622
Zúčtovanie výdaja zvierat zo skladu pre účely reprezentácie (spôsob A) - IDID = Interný Doklad 513 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
Zúčtovanie výdajov nadokončenej výroby zo skladu pre účely reprezentácie (spôsob A) - IDID = Interný Doklad 513 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
Zúčtovanie výdaja zásob výrobkov a polotovarov vlastnej výroby (spôsob A) - IDID = Interný Doklad 513 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122 , 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
Zúčtovanie výdaja zvierat zo skladu pre účely reprezentácie (spôsob B) - IDID = Interný Doklad 513 / 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614
Prevod konečného zostatku účtu pri uzavieraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 710Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktívny) 710 / 513
Stravné lístky z reprefondu - IDID = Interný Doklad 513 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
Poskytnutý obed - reprezentačné náklady - IDID = Interný Doklad 513 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602

Inzercia ∇


Spotreba nedokončenej výroby na reprezentačné účely

1. Úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2. Použitie na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513 / 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611

Spotreba polotovarov na reprezentačné účely

1. Úbytok polotovarov - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 122Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby (Aktívny) 122
2. Použitie na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612

Spotreba výrobkov na reprezentačné účely

1. Úbytok výrobkov - IDID = Interný Doklad 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
2. Použitie na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Spotreba zvierat na reprezentačné účely

1. Úbytok zvierat - IDID = Interný Doklad 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614 / 124Účet 124 - Zvieratá (Aktívny) 124
2. Použitie na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513 / 614Účet 614 - Zmena stavu zvierat (Výnosový) 614

Zúčtovanie nevyfakturovaných dodávok pri uzatváraní účtovných kníh, ak účtovná jednotka vie presnú sumu alebo výšku záväzku

1. Dodávky energie - IDID = Interný Doklad 502Účet 502 - Spotreba energie (Nákladový) 502 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
2. Ostatné neskladovateľné dodávky - IDID = Interný Doklad 503Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (Nákladový) 503 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
3. Nevyfakturované opravy - IDID = Interný Doklad 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
4. Nevyfakturované dodávky služieb na účely reprezentácie - IDID = Interný Doklad 513 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326
5. Ostatné nevyfakturované služby - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 326Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky (Pasívny) 326

Zúčtovanie záväzku z povinnosti odvodu dane (na základe dokladu o použití)

1. Pri spotrebe majetku na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
2. Pri darovanom majetku - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
3. Z titulu odcudzenia majetku - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323
4. DPH zaplatená za iného daňovníka (napr. za zamestnancov pri poskytnutí bezodplatného plnenia, príp. plnenia za cenu nižšiu ako obvyklú) - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
5. Pri použití vlastných výrobkov na reklamu - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
6. Pri zistenom odcudzení, ak je známy vinník - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Zúčtovanie povinnosti odvodu spotrebnej dane

1. Pri reklamáciách voči dodávateľovi po úhrade záväzku dodávateľom - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
2. Pri reklamáciách pred úhradou záväzku - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
3. Pri daroch - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
4. Pri použití výrobkov na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
5. Pri použití výrobkov na reklamu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
6. Pri mankách a škodách voči tretím osobám - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
7. Pri mankách a škodách (ak neviem vinníka) - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 513 píšeme aj v tomto článku

 Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia. Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia.

22. 02. 2012, Jana Rusnáková 13. Maturitná otázka z účtovníctva - Účtovná trieda 5: Náklady. Účtovná trieda 6: Výnosy. Výsledok hospodárenia.... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 51


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 51 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 513

Účtovanie nákladov, 13 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

  1. [ 1] Ing.Baran 27.02.2017, 20:36

    Dobrý deň, je možné odpočítať DPH na vstupe z reprezentačného tovaru - kávy na pohostenie klientov? Ďakujem

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=513&popis=Naklady-na-reprezentaciu&i=199

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal