Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa

Slúži na účtovanie všetkých osobných vkladov, vrátane vkladu na začiatku podnikateľskej činnosti, výberov fyzickej osoby a prijatých darov. Pri otváraní účtovných kníh sa na tento účet účtuje účtovný zisk alebo účtovná strata za predchádzajúce účtovné obdobie so súvzťažným zápisom na účte 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

Účet 491 môže mať pasívny zostatok alebo aktívny zostatok.

Osobitne sa zaznamenávajú na analytických účtoch k účtu 491 prijaté dary, zisk alebo strata predchádzajúcich účtovných období.

Výber účtovných prípadov s účtom 491

Preradenie pozemku z osobného užívania do podnikania - ID   ID = Interný Doklad
Preradenie pozemkov z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
Preradenie umeleckých diel a zbierok z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
Prevod materiálu z osobného užívania do podnikania - ID   ID = Interný Doklad
Prevod materiálu z osobného užívania do podnikania - ID   ID = Interný Doklad
Prevod nedokončenej výroby z osobného užívania do podnikania u individuálneho podnikateľa - ID   ID = Interný Doklad
Prevod polotovarov vlastnej výroby z osobného užívania do podnikania u individuálneho podnikateľa - ID   ID = Interný Doklad
Prevod výrobkov z osobného užívania do podnikania u individuálneho podnikateľa - ID   ID = Interný Doklad
Prevod zvierat do podnikania u individuálneho podnikateľa - ID   ID = Interný Doklad
Prevod tovaru z osobného užívania do podnikania - ID   ID = Interný Doklad
Prevod tovaru z osobného užívania do podnikania - ID   ID = Interný Doklad
Výber peňazí individuálnym podnikateľom na osobnú potrebu - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Vklad individuálneho podnikateľa do podnikania - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Výber individuálneho podnikateľa na osobnú potrebu - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prevod zisku do vlastného imania fyzickej osoby - ID   ID = Interný Doklad
Prevod straty do vlastného imania fyzickej osoby - ID   ID = Interný Doklad
Vklad fyzickej odoby - podnikateľa do podnikania v peniazoch v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Zvýšenie základného imania - ID   ID = Interný Doklad

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku pri vyradení z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
6. Vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k budovám, halám a stavbám pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. vrátenie podľa reštitučných zákonov - ID   ID = Interný Doklad
6. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - ID   ID = Interný Doklad
7. odpisu technického zhodnotenia, ktoré nie je súčasťou obstarávacej ceny - ID   ID = Interný Doklad
8. Vyradenia z majetku v dôsledku likvidácie, ak majetok nebol odpísaný - ID   ID = Interný Doklad
9. likvidácie za účelom budovania nového objektu - ID   ID = Interný Doklad

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
6. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad
7. vrátenia podľa reštitučných zákonov - ID   ID = Interný Doklad
8. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - ID   ID = Interný Doklad

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k pestovateľským celkom trvalých porastov pri vyradení z majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
6. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad
7. vrátenia podľa reštitučných zákonov - ID   ID = Interný Doklad
8. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - ID   ID = Interný Doklad

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k základnému stádu a ťažným zvieratám pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad
6. vrátenia podľa reštitučných zákonov - ID   ID = Interný Doklad
7. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - ID   ID = Interný Doklad
8. vkladu do základného imania u investora - ID   ID = Interný Doklad

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k ostatnému DHM pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
6. vyradena z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad
7. vydania majetkových podielov oprávneným osobám v družstvách - ID   ID = Interný Doklad

Vyradenie DNM z titulu preradenia do osobného majetku u fyzickej osoby

1. Zostatková cena - ID   ID = Interný Doklad
2. Vyradenie DNM z dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

Vyradenie DHM z podnikania a preradenie do osobného majetku u fyzickej osoby

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k aktivovaným nákladom na vývoj pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. prebytku pri inventarizácii - ID   ID = Interný Doklad
6. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
7. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k softvéru pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. prebytku pri inventarizácii - ID   ID = Interný Doklad
6. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
7. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k oceniteľným právam pri vyradení majetku z titulu:

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 49

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 491

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie s finančnými účtami
16 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 49

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (7)

#1  Arnold 01.03.2014, 14:20

pri sro môžme účtovať 491,keď sa jedná o PO nie FO?

#2  Ing. Eva Mihalíková 03.03.2014, 18:45

Nie, pri sro, vlastné imanie 411 ak je viac spoločníkov v sro, tak rozčleniť analytickou evidenciou..

#3  Marianna 11.01.2016, 21:45

Ako spravne inventarizovat ucet 491 v prvom roku? Ake doklady by sme mali prilozit k inventarizacii? Dakujem.

#4  TinkaTa 28.01.2016, 15:36

SZČO vlozil na začiatu podnikania vlastne fin. prostriedky. zauctovane 211/491. Na konci roka ich chce vyplatit späť. Je spravne zaúčtovanie 491/211?

#5  Ing. Eva Mihalíková 07.02.2016, 10:40

Áno, môžte mu ich vyplatiť z pokladne ak je tam dostatok fin. prostriedkov.

#6  Vicus 06.07.2017, 12:26

Môže SZČO znížiť účet 491 a dať na 413?

#7  chata 24.02.2021, 11:11

Fyzická osoba vkladá nákladné auto do živnosti, musí účtovať v PU ako zaúčtovať vklad auta

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=491&popis=Vlastne-imanie-fyzickej-osoby-podnikatela&i=190

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.