Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

Typ účtu: S premenlivým zostatkom
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa odložená daň z príjmov.

Výber účtovných prípadov s účtom 481


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Odložená daň z príjmov - daňový záväzok -ID 592Účet 592 - Odložená daň z príjmov (Aktívny) 592 / 481

Inzercia ∇


Prevod konečného zostatku pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 481
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 481 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

1. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 481
2. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 481 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701

Zúčtovanie odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje k účtovným prípadom, ktoré sa účtujú ako náklad alebo výnos

1. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z bežnej činnosti - IDID = Interný Doklad 592Účet 592 - Odložená daň z príjmov (Aktívny) 592 / 481
2. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z mimoriadnej činnosti - IDID = Interný Doklad / 481
3. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z bežnej činnosti - IDID = Interný Doklad 481 / 592Účet 592 - Odložená daň z príjmov (Aktívny) 592
4. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z mimoriadnej činnosti - IDID = Interný Doklad 481 /
5. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s účtovaním na účty nerozdelených výsledkov hospodárenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 481
6. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s účtovaním na účty nerozdelených výsledkov hospodárenia - IDID = Interný Doklad 481 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
7. Zúčtovaie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s vkladom podniku alebo jeho časti u prijímateľa vkladu - IDID = Interný Doklad 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015 / 481
8. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s vkladom podniku alebo jeho časti u prijímateľa vkladu - IDID = Interný Doklad 481 / 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015
9. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s kúpou podniku alebo jeho časti u kupujúceho - IDID = Interný Doklad 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015 / 481
10. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s kúpou podniku alebo jeho časti u kupujúceho - IDID = Interný Doklad 481 / 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015

Zvýšenie alebo zníženie odloženej daňovej povinnosti k 31.12. medziročne vypočítané zo všetkých predchadzajúcich rozdielov

1. Zníženie odloženej daňovej povinnosti - IDID = Interný Doklad 481 / 592Účet 592 - Odložená daň z príjmov (Aktívny) 592
2. Zvýšenie odloženej daňovej povinnosti - IDID = Interný Doklad 592Účet 592 - Odložená daň z príjmov (Aktívny) 592 / 481


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 481

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=481&popis=Odlozeny-danovy-zavazok-a-odlozena-danova-pohladavka&i=189

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal