Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 474 - Záväzky z nájmu

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

V účtovníctve nájomcu sa účtujú dlhodobé záväzky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu.

Výber účtovných prípadov s účtom 474


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Splatenie záväzku z finančného prenájmu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 474 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 474
Úhrada prvej zvýšenej splátky - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 474 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa platí pozadu - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 474
Finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa platí vopred - IDID = Interný Doklad 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 474
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 474 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Nezaplatena splatka leasingu ku koncu roka 474 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Inzercia ∇


Platby k finančnému prenájmu

1. Finančný náklad vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery, účtovaný v deň splatnosti dohodnutých platieb (úrok) - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 474
4. Poistné - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 474
2. DPH prislúchajúca k istine - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 474
3. DPH prislúchajúca k úroku - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 474

Zúčtovanie prvej zvýšenej splátky pri finančnom prenájme

1. Cena bez DPH - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 474
2. DPH, ak vzniká právo na odpočítanie - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 474
3. DPH, ak nevzniká právo na odpočítanie - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 474

Pri predčasnom ukončení finančného prenájmu sa zostatok účtu 474 zúčtuje:

1. Na účet záväzkov - IDID = Interný Doklad 474 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
2. Prípadne na účet výnosov - IDID = Interný Doklad 474 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Pri postúpení lízingu u Postupníka:

1. Účtovanie istiny zo splátok, ktoré už bude splácať Postupník - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 474
2. Účtovanie odstupného, ak sa na ňom zúčastnené strany dohodli - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Obstaranie dlhodobého hnuteľného majetku na základe zmluvy o finančnom prenájme

1. Hodnota istiny - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 474
2. Ostatné náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. Zaradenie predmetu prenájmu do dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 474 píšeme aj v tomto článku

 Účtovanie finančného prenájmu (leasingu) Účtovanie finančného prenájmu (leasingu)

05. 07. 2011, Jana Rusnáková Účtovanie finančného prenájmu je upravené v §30a postupov účtovania, v ktorom sa uplatňuje zásada ekonomického úžitku obsiahnutá v zákone o účtovníctve... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 47


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 47 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 474

Účtovanie finančného prenájmu, 10 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=474&popis=Zavazky-z-najmu&i=185

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal