Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 474 - Záväzky z nájmu

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

V účtovníctve nájomcu sa účtujú dlhodobé záväzky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu.

Výber účtovných prípadov s účtom 474


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Splatenie záväzku z finančného prenájmu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 474 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 474
Úhrada prvej zvýšenej splátky - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 474 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa platí pozadu - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 474
Finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa platí vopred - IDID = Interný Doklad 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 / 474
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 474 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Nezaplatena splatka leasingu ku koncu roka 474 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Inzercia ∇


Obstaranie dlhodobého hnuteľného majetku na základe zmluvy o finančnom prenájme

1. Hodnota istiny - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 474
2. Ostatné náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. Zaradenie predmetu prenájmu do dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 022Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktívny) 022 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042


Platby k finančnému prenájmu

1. Finančný náklad vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery, účtovaný v deň splatnosti dohodnutých platieb (úrok) - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 474
4. Poistné - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 474
2. DPH prislúchajúca k istine - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 474
3. DPH prislúchajúca k úroku - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 474

Zúčtovanie prvej zvýšenej splátky pri finančnom prenájme

1. Cena bez DPH - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 474
2. DPH, ak vzniká právo na odpočítanie - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 474
3. DPH, ak nevzniká právo na odpočítanie - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 474

Pri predčasnom ukončení finančného prenájmu sa zostatok účtu 474 zúčtuje:

1. Na účet záväzkov - IDID = Interný Doklad 474 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
2. Prípadne na účet výnosov - IDID = Interný Doklad 474 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Pri postúpení lízingu u Postupníka:

1. Účtovanie istiny zo splátok, ktoré už bude splácať Postupník - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 474
2. Účtovanie odstupného, ak sa na ňom zúčastnené strany dohodli - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 474 píšeme aj v tomto článku

 Účtovanie finančného prenájmu (leasingu) Účtovanie finančného prenájmu (leasingu)

05. 07. 2011, Jana Rusnáková Účtovanie finančného prenájmu je upravené v §30a postupov účtovania, v ktorom sa uplatňuje zásada ekonomického úžitku obsiahnutá v zákone o účtovníctve... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 47


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 47 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 474

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie finančného prenájmu, 10 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=474&popis=Zavazky-z-najmu&i=185

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal