Účet 474 - Záväzky z nájmu

V účtovníctve nájomcu sa účtujú dlhodobé záväzky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu.

Výber účtovných prípadov s účtom 474

Splatenie záväzku z finančného prenájmu - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada prvej zvýšenej splátky - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa platí pozadu - ID   ID = Interný Doklad
Finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa platí vopred - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Nezaplatena splatka leasingu ku koncu roka

Obstaranie dlhodobého hnuteľného majetku na základe zmluvy o finančnom prenájme

Platby k finančnému prenájmu

1. Finančný náklad vypočítaný metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery, účtovaný v deň splatnosti dohodnutých platieb (úrok) - ID   ID = Interný Doklad
4. Poistné - ID   ID = Interný Doklad
2. DPH prislúchajúca k istine - ID   ID = Interný Doklad
3. DPH prislúchajúca k úroku - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie prvej zvýšenej splátky pri finančnom prenájme

Pri predčasnom ukončení finančného prenájmu sa zostatok účtu 474 zúčtuje:

Pri postúpení lízingu u Postupníka:

1. Účtovanie istiny zo splátok, ktoré už bude splácať Postupník - ID   ID = Interný Doklad
2. Účtovanie odstupného, ak sa na ňom zúčastnené strany dohodli - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 47

O Účtu 474 píšeme také v tomto článku

Účtovanie finančného prenájmu (leasingu)

05. 07. 2011

Účtovanie finančného prenájmu je upravené v §30a postupov účtovania, v ktorom sa uplatňuje zásada ekonomického úžitku obsiahnutá v zákone o účtovníctve...

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 474

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie finančného prenájmu
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 47

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=474&popis=Zavazky-z-najmu&i=185

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.