Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu

Účtuje sa tvorba a použitie sociálneho fondu. Povinný prídel do sociálneho fondu podľa osobitného predpisu sa účtuje v prospech účtu 472 -Záväzky so sociálneho fondu a na ťarchu účtu 527 - Zákonné sociálne náklady.

Ďalšie zdroje fondu podľa osobitného predpisu sa účtujú v prospech účtu 472 - Záväzky sociálneho fondu a na ťarchu 221 - Bankové účty.

Príspevok zamestnávateľa podľa osobitného predpisu sa účtuje v prospech účtu 472 -Záväzky so sociálneho fondu a na ťarchu účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

Výber účtovných prípadov s účtom 472

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie povinného prídelu do sociálneho fondu - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie ďalsích zdrojov fondu - ID   ID = Interný Doklad
Príspevok zamestnávateľa podľa zákona o sociálnom fonde - ID   ID = Interný Doklad
3. Dôchodkové pripoistenie - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Nákupné poukážky na Vianoce pre zamestnancov napr COOP Jednota - ID   ID = Interný Doklad
Preplatenie vstupenky na kultúrne podujatie - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Splatenie časti návratnej pôžičky na účet sociálneho fondu - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prídel do SF zo zisku
Zúčtovanie kurzovej straty na účte SF - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Poskytnutie sociálnej výpomoci zamestnancom zo sociálneho fondu
Vitamínové balíčky pre zamestnancov - PFA   PFA = Prijatá faktúra

Predaj stravných lístkov zamestnancom

1. Časť hodnoty, ktorá je uznaná ako daňový výdavok - ID   ID = Interný Doklad
2. Časť hodnoty, ktorú platí zamestnanec v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
3. Časť hodnoty, ktorú platí zamestnanec, ak na základe dohody so zamestnancom je zrážaná zo mzdy - ID   ID = Interný Doklad
4. Časť hodnoty hradenej zo sociálneho fondu - ID   ID = Interný Doklad
5. Časť hodnoty, ktorú platí zamestnávateľ a nie je uznaná ako daňový výdavok - ID   ID = Interný Doklad

Pripoistenie zamestnancov, spoločníkov, členov družstva a komandtitistov v k.s. zo záväzkov sociálneho fondu

Čerpanie sociálneho fondu

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 47

O Účtu 472 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 472

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výsledku hospodárenia - zisku
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie stravného
11 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 47

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (4)

#1  Neupauerová 26.09.2013, 14:22

Sú odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne z nepeňažného príjmu poskytnutého zamestnancovi zo sociálneho fondu nákladom zamestnávateľa alebo nákladom sociálneho fondu

#2  Ing. Eva Mihalíková 27.09.2013, 10:53

Sociálneho fondu.

#3  Kolenčíková 29.10.2014, 07:26

Spoločnosť účtuje prídel do SF zo zisku 431/472. Na internete som sa dočítala, že túto tvorbu nie je možné uznať ako daňový výdavok. Nerozumiem tomu, lebo sa to do nákladov neúčtuje. Alebo sa to mimo účtovníctva v daňovom priznaní musí dať do nedaňových nákladov? ďakujem za odpoveď

#4  reel 11.03.2016, 03:05

Použiť pre rýchle a jednoduché pôžičky s potrebnú sumu, ponúkame úver v rozmedzí od 5000 eur na 100.000,00 EUR na jednotlivcov, súkromných subjektov, a tak ďalej, platí prostredníctvom e-mailu, ak máte záujem:reelrobertr@gmail.com

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=472&popis=Zavazky-zo-socialneho-fondu&i=183

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.