Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa tvorba a použitie sociálneho fondu. Povinný prídel do sociálneho fondu podľa osobitného predpisu sa účtuje v prospech účtu 472 -Záväzky so sociálneho fondu a na ťarchu účtu 527 - Zákonné sociálne náklady.

Ďalšie zdroje fondu podľa osobitného predpisu sa účtujú v prospech účtu 472 - Záväzky sociálneho fondu a na ťarchu 221 - Bankové účty.

Príspevok zamestnávateľa podľa osobitného predpisu sa účtuje v prospech účtu 472 -Záväzky so sociálneho fondu a na ťarchu účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

Výber účtovných prípadov s účtom 472


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 472
Zaúčtovanie povinného prídelu do sociálneho fondu - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 472
Zúčtovanie ďalsích zdrojov fondu - IDID = Interný Doklad 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 472
Príspevok zamestnávateľa podľa zákona o sociálnom fonde - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 472
3. Dôchodkové pripoistenie - IDID = Interný Doklad 472 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 472 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Nákupné poukážky na Vianoce pre zamestnancov napr COOP Jednota - IDID = Interný Doklad 472 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
Preplatenie vstupenky na kultúrne podujatie - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 472 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Splatenie časti návratnej pôžičky na účet sociálneho fondu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 472
Prídel do SF zo zisku 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 472
Zúčtovanie kurzovej straty na účte SF - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 472
Poskytnutie sociálnej výpomoci zamestnancom zo sociálneho fondu 472 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
Vitamínové balíčky pre zamestnancov - PFAPFA = Prijatá faktúra 472 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Inzercia ∇


Predaj stravných lístkov zamestnancom

1. Časť hodnoty, ktorá je uznaná ako daňový výdavok - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
2. Časť hodnoty, ktorú platí zamestnanec v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
3. Časť hodnoty, ktorú platí zamestnanec, ak na základe dohody so zamestnancom je zrážaná zo mzdy - IDID = Interný Doklad 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
4. Časť hodnoty hradenej zo sociálneho fondu - IDID = Interný Doklad 472 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
5. Časť hodnoty, ktorú platí zamestnávateľ a nie je uznaná ako daňový výdavok - IDID = Interný Doklad 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

Pripoistenie zamestnancov, spoločníkov, členov družstva a komandtitistov v k.s. zo záväzkov sociálneho fondu

1. Zúčtovanie záväzku - IDID = Interný Doklad 472 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
2. Úhrada z peňažných prostriedkov sociálneho fondu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Čerpanie sociálneho fondu

1. Príspevok na stravovanie zamestnancov - IDID = Interný Doklad 472 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
2. Sociálna výpomoc (nenávratné príspevky) - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 472 / 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 472 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie finančného príspevku na stravovanie Účtovanie finančného príspevku na stravovanie

10. 05. 2021, Eva Mihalíková Účtovanie finačného príspevku na stravovanie, finančný príspevok na stravovanie od marca 2021, účtovanie stravného. ... celý článok


 Stravné lístky a ich účtovanie Stravné lístky a ich účtovanie

18. 10. 2020, Eva Mihalíková Účtovanie stravných lístkov, daňové výdavky zamestnávateľa, budúcnosť stravných lístkov... celý článok


 Vzorové účty v mzdovom účtovníctve Vzorové účty v mzdovom účtovníctve

21. 09. 2012, Eva Mihalíková Mzdové účtovníctvo v praxi. Praktický príklad účtovania miezd.... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 47


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 47 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 472

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie sociálneho fondu, 7 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie výsledku hospodárenia - zisku, 6 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (4)

 1. [ 1] Neupauerová 26.09.2013, 14:22

  Sú odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne z nepeňažného príjmu poskytnutého zamestnancovi zo sociálneho fondu nákladom zamestnávateľa alebo nákladom sociálneho fondu

 1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 27.09.2013, 10:53

  Sociálneho fondu.

 1. [ 3] Kolenčíková 29.10.2014, 07:26

  Spoločnosť účtuje prídel do SF zo zisku 431/472. Na internete som sa dočítala, že túto tvorbu nie je možné uznať ako daňový výdavok. Nerozumiem tomu, lebo sa to do nákladov neúčtuje. Alebo sa to mimo účtovníctva v daňovom priznaní musí dať do nedaňových nákladov? ďakujem za odpoveď

 1. [ 4] reel 11.03.2016, 03:05

  Použiť pre rýchle a jednoduché pôžičky s potrebnú sumu, ponúkame úver v rozmedzí od 5000 eur na 100.000,00 EUR na jednotlivcov, súkromných subjektov, a tak ďalej, platí prostredníctvom e-mailu, ak máte záujem:reelrobertr@gmail.com

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=472&popis=Zavazky-zo-socialneho-fondu&i=183

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal