Účet 459 - Ostatné rezervy

Výber účtovných prípadov s účtom 459

Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého nehmotného majetku, ak účtovná jednotka nepozná presnú sumu - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie rezervy na odstupné pri uplatnení nároku - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na reklamácie a záručné opravy - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na odstránenie odpadov a obalov - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na rekultiváciu pozemkov, ak nejde o rekultiváciu skládok - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na demoláciu budov - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na odstupné - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na vyplácania odchodného i plnení pre zamestnancov pri životných alebo pracovných jubileách - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na stratové a nevýhodné zmluvy - ID   ID = Interný Doklad
Tvorba dlhodobej rezervy na náklady na uvedenie prenajatého majetku do pôvodného stavu - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na náklady súvisiace s odstránením znečisteného životného prostredia - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na reklamácie a záručné opravy - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na odstránenie odpadov a obalov - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na rekultiváciu pozemkov, ak nejde o rekultiváciu skládok - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na demoláciu budov - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na odstupné - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na prebiehajúce a hroziace súdne spory - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na vyplácanie odchodného i plnení pre zamestnancov pri životných alebo pracovných jubileách - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na stratové a nevýhodné zmluvy - ID   ID = Interný Doklad
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na náklady na uvedenie prenajatého majetku do pôvodného stavu - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad

Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu (účtuje sa ako rezerva)

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 45

O Účtu 459 píšeme také v těchto článcích

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 459

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 45

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=459&popis=Ostatne-rezervy&i=180

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.