Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 459 - Ostatné rezervy

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Výber účtovných prípadov s účtom 459


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého nehmotného majetku, ak účtovná jednotka nepozná presnú sumu - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 , 459
Zúčtovanie rezervy na odstupné pri uplatnení nároku - IDID = Interný Doklad 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 , 459 / 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 459
Tvorba dlhodobej rezervy na náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 459
Tvorba dlhodobej rezervy na reklamácie a záručné opravy - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 , 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 459
Tvorba dlhodobej rezervy na odstránenie odpadov a obalov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 459
Tvorba dlhodobej rezervy na rekultiváciu pozemkov, ak nejde o rekultiváciu skládok - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 459
Tvorba dlhodobej rezervy na demoláciu budov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 459
Tvorba dlhodobej rezervy na odstupné - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 459
Tvorba dlhodobej rezervy na finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459
Tvorba dlhodobej rezervy na prebiehajúce a hroziace súdne spory - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459
Tvorba dlhodobej rezervy na vyplácania odchodného i plnení pre zamestnancov pri životných alebo pracovných jubileách - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 459
Tvorba dlhodobej rezervy na stratové a nevýhodné zmluvy - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459
Tvorba dlhodobej rezervy na náklady na uvedenie prenajatého majetku do pôvodného stavu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na náklady súvisiace s odstránením znečisteného životného prostredia - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 459

Inzercia ∇


Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na reklamácie a záručné opravy - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 , 511Účet 511 - Opravy a udržiavanie (Nákladový) 511 / 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na odstránenie odpadov a obalov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na rekultiváciu pozemkov, ak nejde o rekultiváciu skládok - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na demoláciu budov - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 , 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na odstupné - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na prebiehajúce a hroziace súdne spory - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na vyplácanie odchodného i plnení pre zamestnancov pri životných alebo pracovných jubileách - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na stratové a nevýhodné zmluvy - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 , 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 459
Zrušenie nepotrebnej rezervy (alebo jej časti) na náklady na uvedenie prenajatého majetku do pôvodného stavu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 459
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 459 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu (účtuje sa ako rezerva)

1. Upresnenie sumy nevyfaktúrovanej dodávky v rámci upravujúcej uzávierkovej operácie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 , 459
2. Vyúčtovanie záväzku po obdržaní faktúry v nasledujúcom účtovnom období - ZVZV = Záväzok 323Účet 323 - Krátkodobé rezervy (Pasívny) 323 , 459 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 459 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie nákladov na účte 548 Účtovanie nákladov na účte 548

09. 05. 2016, Eva Mihalíková účtovanie ostatných nákladov, účtovanie na účte 548, účtovanie poistenia, účtovanie trov exekúcie... celý článok


 Účtovanie sociálnych nákladov Účtovanie sociálnych nákladov

10. 10. 2012, Eva Mihalíková Účtovanie nákladov na stravovanie zamestnancov, pracovné podmienky, vzdelávanie, atď. Tvorba sociálneho fondu. ... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 45


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 45 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 459

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=459&popis=Ostatne-rezervy&i=180

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal