Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

Účtuje sa na základe rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky o rozdelení účtovného zisku alebo usporiadaní účtovnej straty. Je to usporiadací účet, ktorý nesmie mať na konci účtovného obdobia zostatok.

Výber účtovných prípadov s účtom 431

Pohľadávky voči spoločníkom s.r.o. pri úhrade straty, ak spoločenská zmluva túto povinnosť upravuje - ID   ID = Interný Doklad
Záväzok z titulu prevodu zisku voči ovládanej osobe (účtovaná v ovládajúcej osobe) - ID   ID = Interný Doklad
Záväzky voči akcionárom a.s., spoločníkom s.r.o., komanditistom k.s., členom družstva z titulu ich podielu na zisku spoločnosti alebo družstva - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie odmien členom štatutárnehych orgánov na konci roka z rozdelenia zisku - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie podielu zo zisku tichému spoločníkovi - ID   ID = Interný Doklad
Použitie zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov na krytie straty spoločnosti - ID   ID = Interný Doklad
Prevod zisku minulého účtovného obdobia rozdeľovaného v bežnom roku na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, AÚ podľa účtovného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
Prevod straty minulého účtovného obdobia v bežnom roku na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, AÚ podľa účtovného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie predpisu úhrady straty z minulých rokov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky na vrub zisku bežného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie zisku z minulého roka pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie straty z minulého roka pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Prevod zisku do vlastného imania fyzickej osoby - ID   ID = Interný Doklad
Prevod straty do vlastného imania fyzickej osoby - ID   ID = Interný Doklad
Príspevok zamestnávateľa podľa zákona o sociálnom fonde - ID   ID = Interný Doklad
Podiely zo zisku - ID   ID = Interný Doklad
Rozdelený zisk minulych rokov - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie výsledku hospodárenia - straty- ID   ID = Interný Doklad
Darovanie nerozdeleného zisku
Prídel do SF zo zisku

Zvýšenie základného imania u družstiev, ak sa zvyšuje základné imanie nezapisované do OR, pričom zvýšenie sa vykoná:

Tvorba ostatných fondov

Použitie emisného ážia na:

1. Zvýšenie základného imania - ID   ID = Interný Doklad
2. Úhradu straty minulých rokov - ID   ID = Interný Doklad
3. Úhradu straty bežného obdobia v nasledujúcom roku - ID   ID = Interný Doklad
4. Úhradu rozdielu medzi vyššou cenou obstarania vlastných akcií a nominálnou hodnotou akcií pri ich stiahnutí z obehu za účelom zníženia ZI - ID   ID = Interný Doklad

Použitie ostatných kapitálových fondov

Použitie zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov na:

Zúčtovanie ostatného zvýšenia základného imania z nerozdeleného zisku

Tvorba zákonného rezervného fondu zo:

Použitie zákonného rezervného fondu na krytie:

Tvorba nedeliteľného fondu

Použitie nedeliteľného fondu na:

Tvorba štatutárneho fondu

Použitie štatutárneho fondu

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 43

O Účtu 431 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 431

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Súvislý príklad z podvojného účtovníctva
33 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výsledku hospodárenia - zisku
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 43

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=431&popis=Vysledok-hospodarenia-v-schvalovani&i=177

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.