Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov

V prípade, že účtovná jednotka nemá dostatok zdrojov na uhradenie strary, je možné neuhradenú časť previesť do ďalších rokov.

Výber účtovných prípadov s účtom 429

Oprava výnosov minulých období, ak ide o významné sumy (zníženie výnosov) - ID   ID = Interný Doklad
Pohľadávky voči spoločníkom s.r.o. pri úhrade straty z minulých rokov, ak spoločenská zmluva túto povinnosť upravuj, prípadne ak sa spoločníci na tom dohodli - ID   ID = Interný Doklad
Zníženie základného imania u družstiev, ak sa znižuje základné imanie nezapisované do OR, pričom zníženie sa vykoná z dôvodu úhrady straty minulých rokov - ID   ID = Interný Doklad
Použitie zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov na krytie straty spoločnosti - ID   ID = Interný Doklad
Použitie ostatných fondov na krytie straty minulých rokov - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Prevod straty minulého účtovného obdobia v bežnom roku na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, AÚ podľa účtovného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie predpisu úhrady straty z minulých rokov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky na vrub zisku bežného obdobia - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Použitie nerozdeleného zisku na úhradu strát minulých období - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie výsledku hospodárenia - straty- ID   ID = Interný Doklad

Vrátenie pokút a sankcií neoprávnených alebo odpustených

Predpis dodatočného odvodu dane z príjmov na základe dodatočného daňového priznania

Nárok na vrátenie dane z príjmov na základe dodatočného daňového priznania alebo výsledku daňovej kontroly

Dodatočné vyrubenie dane z príjmov u platiteľa, ktorá sa nedá zraziť daňovníkovi - platcovi dane

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

Použitie emisného ážia na:

1. Zvýšenie základného imania - ID   ID = Interný Doklad
2. Úhradu straty minulých rokov - ID   ID = Interný Doklad
3. Úhradu straty bežného obdobia v nasledujúcom roku - ID   ID = Interný Doklad
4. Úhradu rozdielu medzi vyššou cenou obstarania vlastných akcií a nominálnou hodnotou akcií pri ich stiahnutí z obehu za účelom zníženia ZI - ID   ID = Interný Doklad

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

Použitie ostatných kapitálových fondov

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania polotovarov

Použitie zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov na:

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

Použitie zákonného rezervného fondu na krytie:

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

Použitie nedeliteľného fondu na:

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

Použitie štatutárneho fondu

Vrátenie zaplatených pokút, sankcií (ak boli zaplatené neoprávnene, prípadne odpustené) v nasledujúcom účtovnom období

Zúčtovanie odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje k účtovným prípadom, ktoré sa účtujú ako náklad alebo výnos

1. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z bežnej činnosti - ID   ID = Interný Doklad
2. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z mimoriadnej činnosti - ID   ID = Interný Doklad
3. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z bežnej činnosti - ID   ID = Interný Doklad
4. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z mimoriadnej činnosti - ID   ID = Interný Doklad
5. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s účtovaním na účty nerozdelených výsledkov hospodárenia - ID   ID = Interný Doklad
6. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s účtovaním na účty nerozdelených výsledkov hospodárenia - ID   ID = Interný Doklad
7. Zúčtovaie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s vkladom podniku alebo jeho časti u prijímateľa vkladu - ID   ID = Interný Doklad
8. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s vkladom podniku alebo jeho časti u prijímateľa vkladu - ID   ID = Interný Doklad
9. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s kúpou podniku alebo jeho časti u kupujúceho - ID   ID = Interný Doklad
10. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s kúpou podniku alebo jeho časti u kupujúceho - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 42

O Účtu 429 píšeme také v tomto článku

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 429

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 42

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=429&popis=Neuhradena-strata-minulych-rokov&i=176

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.