Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 423 - Štatutárne fondy

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Tvoria sa na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu.

Výber účtovných prípadov s účtom 423


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 423
Použitie štatutárneho fondu na zvýšenie ostatných kapitálových fondov - IDID = Interný Doklad 423 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
Použitie štatutárneho fondu na sociálne účely - IDID = Interný Doklad 423 /
Použitie štatutárneho fondu na rôzne účely uskutočnené dodávateľsky - IDID = Interný Doklad 423 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Použitie štatutárneho fondu na rôzne účely uskutočnené vo vlastnej réžii - IDID = Interný Doklad 423 / 622Účet 622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb (Výnosový) 622 , 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613
Dodatočné použitie fondu na rôzne výdavky, o ktorých sa predtým účtovalo do nákladov - IDID = Interný Doklad 423 /
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 423 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

Inzercia ∇


Zvýšenie základného imania u družstiev, ak sa zvyšuje základné imanie nezapisované do OR, pričom zvýšenie sa vykoná:

1. Ďalšími vkladmi členov družstva - IDID = Interný Doklad 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
2. Použitím ostatného kapitálového fondu - IDID = Interný Doklad 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
3. Použitím štatutárnych fondov - IDID = Interný Doklad 423 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
4. Použitím ostatných fondov - IDID = Interný Doklad 427Účet 427 - Ostatné fondy (Pasívny) 427 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
5. Zo zisku bežného roku - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
6. Z nerozdeleného zisku minulých rokov - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411

Tvorba štatutárneho fondu

1. Zo zisku spoločnosti - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 423
2. Z nerozdeleného zisku - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 423

Použitie štatutárneho fondu

1. Na úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 423 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Na úhradu straty bežného roku v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 423 / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 42


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 42 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 423

Účtovanie výsledku hospodárenia - zisku, 6 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=423&popis=Statutarne-fondy&i=173

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal