Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 422 - Nedeliteľný fond

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa o nedeliteľnom fonde v družstve.

Výber účtovných prípadov s účtom 422


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 422
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 422 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

Inzercia ∇


Tvorba nedeliteľného fondu

1. Zo zisku družstva - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 422
2. Z nerozdeleného zisku minulých rokov - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 422

Použitie nedeliteľného fondu na:

1. Úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 422 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Úhradu straty bežného roku v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 422 / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431

Zníženie základného imania u družstiev, ak sa znižuje základné imanie v súvislosti so zánikom členstva člena družstva (vyrovnávací podiel)

1. Časť určená na vyplatenie členovi - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 / 365Účet 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom (Pasívny) 365
2. Časť, ktorá sa členovi nevyplatí v prípade, že vyrovnávací podiel je nižší než jeho vklad - zúčtovanie rozdielu - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413 , 422


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 42


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 42 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 422

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Obchodné spoločnosti, 9 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=422&popis=Nedelitelny-fond&i=172

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal