Účet 419 - Zmeny základného imania

Účtuje sa pri zvyšovaní a znižovaní základného imania, ktoré sa uskutoční pred zápisom do obchodného registra.

Výber účtovných prípadov s účtom 419

Kapitalizácia vymeniteľných dlhopisov (výmena za akcie) - ID   ID = Interný Doklad
Zníženie základného imania, akcie boli nakúpené v menovitej hodnote - ID   ID = Interný Doklad
Zníženie základného imania o nepredaný obchodný podiel v s.r.o. - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie pohľadávky za upísané vlastné imanie voči spoločníkom, akcionárom - ID   ID = Interný Doklad
Neúčinné upísanie akcií pred splatením (storno zápisov) - ID   ID = Interný Doklad
Zvýšenie základného imania ku dňu zápisu do obchodného regitra u a.s. a s.r.o. - ID   ID = Interný Doklad
Zníženie základného imania ku dňu zápisu do obchodného registra u a.s. a s.r.o. - ID   ID = Interný Doklad
Zvýšenie základného imania u družstiev, ak sa zvyšuje základné imania zapisované do OR - ID   ID = Interný Doklad
Zníženie základného imania u družstiev, ak sa znižuje základné imanie zapisované do OR - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie ostatného zvýšenia základného imania (z fondov obchodnej spoločnosti alebo družstva) - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie základného imania, ak boli akcie nakúpené za nižšiu cenu, než je ich menovitá hodnota

Zníženie základného imania, ak boli akcie nakúpené za vyššiu cenu, než je ich menovitá hodnota

Zúčtovanie pohľadávky za upísané základné imanie voči spoločníkom, akcionárom, členom družstva pri vzniku emisného ážia

1. Zúčtovanie pohľadávky - ID   ID = Interný Doklad
2. Nominálna hodnota upisovaného vkladu - ID   ID = Interný Doklad
3. Emisné ážio - ID   ID = Interný Doklad

Použitie emisného ážia na:

1. Zvýšenie základného imania - ID   ID = Interný Doklad
2. Úhradu straty minulých rokov - ID   ID = Interný Doklad
3. Úhradu straty bežného obdobia v nasledujúcom roku - ID   ID = Interný Doklad
4. Úhradu rozdielu medzi vyššou cenou obstarania vlastných akcií a nominálnou hodnotou akcií pri ich stiahnutí z obehu za účelom zníženia ZI - ID   ID = Interný Doklad

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

Zúčtovanie ostatného zvýšenia základného imania z nerozdeleného zisku

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 41

O Účtu 419 píšeme také v tomto článku

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 419

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 41

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

#1  kulifajka 07.12.2012, 14:25

prevod základného imania bezodplatne na nového konateľa

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=419&popis=Zmeny-zakladneho-imania&i=170

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.