Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 419 - Zmeny základného imania

Typ účtu: S premenlivým zostatkom
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa pri zvyšovaní a znižovaní základného imania, ktoré sa uskutoční pred zápisom do obchodného registra.

Výber účtovných prípadov s účtom 419


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Kapitalizácia vymeniteľných dlhopisov (výmena za akcie) - IDID = Interný Doklad 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 / 419
Zníženie základného imania, akcie boli nakúpené v menovitej hodnote - IDID = Interný Doklad 419 / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252
Zníženie základného imania o nepredaný obchodný podiel v s.r.o. - IDID = Interný Doklad 419 / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252
Zúčtovanie pohľadávky za upísané vlastné imanie voči spoločníkom, akcionárom - IDID = Interný Doklad 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353 / 419
Neúčinné upísanie akcií pred splatením (storno zápisov) - IDID = Interný Doklad 419 , 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Zvýšenie základného imania ku dňu zápisu do obchodného regitra u a.s. a s.r.o. - IDID = Interný Doklad 419 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
Zníženie základného imania ku dňu zápisu do obchodného registra u a.s. a s.r.o. - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 / 419
Zvýšenie základného imania u družstiev, ak sa zvyšuje základné imania zapisované do OR - IDID = Interný Doklad 419 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
Zníženie základného imania u družstiev, ak sa znižuje základné imanie zapisované do OR - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 / 419
Zúčtovanie ostatného zvýšenia základného imania (z fondov obchodnej spoločnosti alebo družstva) - IDID = Interný Doklad / 419

Inzercia ∇


Použitie emisného ážia na:

1. Zvýšenie základného imania - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 419
2. Úhradu straty minulých rokov - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
3. Úhradu straty bežného obdobia v nasledujúcom roku - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431
4. Úhradu rozdielu medzi vyššou cenou obstarania vlastných akcií a nominálnou hodnotou akcií pri ich stiahnutí z obehu za účelom zníženia ZI - IDID = Interný Doklad 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412 / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 419 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 419

Zúčtovanie ostatného zvýšenia základného imania z nerozdeleného zisku

1. Bežného roka - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 419
2. Minulých rokov - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 419

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 419
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 419 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

Zníženie základného imania, ak boli akcie nakúpené za nižšiu cenu, než je ich menovitá hodnota

1. Zníženie ZI do výšky obstarania akcií - IDID = Interný Doklad 419 / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252
2. Rozdiel medzi obstarávacou cenou akcií a menovitou hodnotou - IDID = Interný Doklad 419 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668

Zníženie základného imania, ak boli akcie nakúpené za vyššiu cenu, než je ich menovitá hodnota

1. Zníženie ZI do výšky ceny obstarania akcií - IDID = Interný Doklad 419 / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252
2. Rozdiel medzi obstarávacou cenou akcií a menovitou hodnotou - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 252Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (Aktívny) 252

Zúčtovanie pohľadávky za upísané základné imanie voči spoločníkom, akcionárom, členom družstva pri vzniku emisného ážia

1. Zúčtovanie pohľadávky - IDID = Interný Doklad 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353 /
2. Nominálna hodnota upisovaného vkladu - IDID = Interný Doklad / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 , 419
3. Emisné ážio - IDID = Interný Doklad / 412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 419 píšeme aj v tomto článku

 Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ

22. 02. 2012, Jana Rusnáková 14. Maturitná otázka z účtovníctva - Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 41


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 41 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 419

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

  1. [ 1] kulifajka 07.12.2012, 14:25

    prevod základného imania bezodplatne na nového konateľa

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=419&popis=Zmeny-zakladneho-imania&i=170

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal