Videokurz Kurzy účtovnictva

Účet 416 - Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

Účtuje sa ku dňu zrušenia bez likvidácie rozdiel medzi zisteným ocenením majetku a záväzkov v účtovníctve a ocenením reálnou hodnotou.

Výber účtovných prípadov s účtom 416

Tento účet zatím nemá žádné účetní případy

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 41

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 416

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 41

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

#1  Mária Solčanská 07.08.2019, 17:05

spoločnosť zaniká bez likvidácie rozdelením. Dlhodobý hmotný majetok bol ocenený znalcom a reálna cena je vyššia ako účtovná zostatková hodnota ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu celkom o 1 600 000 €. Vo vnútornej štruktúre oceňovaného majetku sú však niektoré položky majetku v účtovnej zostatkovej cene vyššie ako je reálna cena. Podľa postupov účtovania máme v tomto prípade tvoriť opravnú položku MD553/DAL092 . Stanovisko audítora je, že všetky rozdiely, kedy je účtovná zostatková cena vyššia ako cena podľa znaleckého posudku máme účtovať na účet opravných položiek, a na účet oceňovacích rozdielov- 416- účtovať iba tie položky, kde reálna hodnota dlhodobého majetku je vyššia ako účtovná . Keďže zanikajúca spoločnosť oceňovací rozdiel zdaňuje, po takomto výklade postupov účtovania sa dostáva do patovej situácie. Opravné položky -účet 553 nie sú daňovo uznané a účet DAL 416 obsahuje iba rozdiel medzi vyššou reálnou hodnotou a účtovnou hodnotou majetku. V našom prípade je MD553 2 000 000 € a účet DAL 416 3 600 000 €. Podľa audítora by spoločnosť mala zdaniť oceňovací rozdiel 3 600 000 € a ešte k daňovému základu pripočítať nedaňovú opravnú položku vo výške 2 000 000 €. Prosíme o stanovisko ako postupovať v zmysle zdravého rozumu, nepoškodiť zanikajúcu firmu. Ďakujeme.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=416&popis=Ocenovacie-rozdiely-z-precenenia-pri-zluceni-splynuti-a-rozdeleni&i=340

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.