Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 416 - Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa ku dňu zrušenia bez likvidácie rozdiel medzi zisteným ocenením majetku a záväzkov v účtovníctve a ocenením reálnou hodnotou.

Výber účtovných prípadov s účtom 416


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail

Inzercia ∇


Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 416
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 416 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 41


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 41 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 416

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

  1. [ 1] Mária Solčanská 07.08.2019, 17:05

    spoločnosť zaniká bez likvidácie rozdelením. Dlhodobý hmotný majetok bol ocenený znalcom a reálna cena je vyššia ako účtovná zostatková hodnota ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu celkom o 1 600 000 €. Vo vnútornej štruktúre oceňovaného majetku sú však niektoré položky majetku v účtovnej zostatkovej cene vyššie ako je reálna cena. Podľa postupov účtovania máme v tomto prípade tvoriť opravnú položku MD553/DAL092 . Stanovisko audítora je, že všetky rozdiely, kedy je účtovná zostatková cena vyššia ako cena podľa znaleckého posudku máme účtovať na účet opravných položiek, a na účet oceňovacích rozdielov- 416- účtovať iba tie položky, kde reálna hodnota dlhodobého majetku je vyššia ako účtovná . Keďže zanikajúca spoločnosť oceňovací rozdiel zdaňuje, po takomto výklade postupov účtovania sa dostáva do patovej situácie. Opravné položky -účet 553 nie sú daňovo uznané a účet DAL 416 obsahuje iba rozdiel medzi vyššou reálnou hodnotou a účtovnou hodnotou majetku. V našom prípade je MD553 2 000 000 € a účet DAL 416 3 600 000 €. Podľa audítora by spoločnosť mala zdaniť oceňovací rozdiel 3 600 000 € a ešte k daňovému základu pripočítať nedaňovú opravnú položku vo výške 2 000 000 €. Prosíme o stanovisko ako postupovať v zmysle zdravého rozumu, nepoškodiť zanikajúcu firmu. Ďakujeme.

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=416&popis=Ocenovacie-rozdiely-z-precenenia-pri-zluceni-splynuti-a-rozdeleni&i=340

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal