Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy

Ostatné kpitálové fondy sú peňažné i nepeňažné vklady, ktoré sú určené na zvýšenie základného imania (nie však do základného imania, ani nevznikli ako emisné ážio). Môžu to byť:

a) prijaté dary - predstavujú bezplatne nadobudnutý nehmotný a hmotný majetok a peňažné dary,

b) v družstvách členské podiely na družstevnú bytovú výstavbu a štátny príspevok.

Výber účtovných prípadov s účtom 413

Pohľadávka bytového družstva voči členovi za členský vklad na bytovú výstavbu - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie ostatných kapitálových vkladov do obchodných spoločnístí, ktoré nezvyšujú ZI - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Použitie štatutárneho fondu na zvýšenie ostatných kapitálových fondov - ID   ID = Interný Doklad
Použitie ostatných fondov na zvýšenie ostatných kapitálových fondov - ID   ID = Interný Doklad
Použitie nerozdeleného zisku minulých rokov na tvorbu ostatných kapitálových fondov - ID   ID = Interný Doklad
Vklad člena združenia formou úhrady nákladu (napríklad úhrada kolkovej známky ako správneho poplatku) - ID   ID = Interný Doklad
Vo verejnej vysokej škole tvorba fondu reprodukcie z rozdielu výnosov z predaja a súčtu zostatkovej ceny a nákladov na predaj dlhodobého majetku - ID   ID = Interný Doklad
Vytvorené kapitálové fondy cez pokladňu - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Kapitalizácia záväzku voči spoločníkovi

Nadobudnutie ODHM bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Zaradenie do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie pozemkov bezodplatne (darovaním)

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva pozemkov, ktorými sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok bezodplatne

Nadobudnutie aktivovaných nákladov na vývoj bezodplatne v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Zvýšenie základného imania u družstiev, ak sa zvyšuje základné imanie nezapisované do OR, pričom zvýšenie sa vykoná:

Nadobudnutie softvéru bezodplatne (darovanie) v ocenení ROC

Zníženie základného imania u družstiev, ak sa znižuje základné imanie v súvislosti so zánikom členstva člena družstva (vyrovnávací podiel)

1. Časť určená na vyplatenie členovi - ID   ID = Interný Doklad
2. Časť, ktorá sa členovi nevyplatí v prípade, že vyrovnávací podiel je nižší než jeho vklad - zúčtovanie rozdielu - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie ODNM bezodplatne (ocenené v ROC)

Použitie ostatných kapitálových fondov

Nadobudnutie ODNM bezodplatne (darovaním) v ocenení ROC

Nadobudnutie stavieb bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Prípadné vedľajšie náklady súvisiace s bezodplatným nadobudnutím - ID   ID = Interný Doklad
4. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí bezodplatne (darom) v ocenení ROC

Nadobudnutie pestovateľských celkov trvalých porastov bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadubudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Zaradenie do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie zvierat základného stáda a ťažných zvierat bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Zaradenie zvierat do dlhosobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 41

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 413

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovná závierka
12 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 41

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (4)

#1  Igor 09.02.2013, 22:11

Vklad člena združenia formou úhrady nákladu (napríklad úhrada kolkovej známky ako správneho poplatku) 518/413 (???)

#2  Igor 10.02.2013, 07:36

Trocha som poštudoval a účtovanie NO / OZ je v tejto veci špecifické. Uvedený zápis nie je správny, ak hovoríme o OZ. Rieši to Opatrenie MF/24342/2007-74 a zápis by mal byť 315/664, resp. 2xx/664

#3  papucz 09.05.2016, 14:44

Dobrý deň, potrebovala by som radu, jediný spoločník v s.r.o., spoločnosť bez zamestnancov, chce vložiť svoj vyvíjaný softvér do obchodného majetku firmy, ktorý vyvíjal na vlastné náklady ako súkromná osoba. Bol vyvíjaný min. 4 roky, v roku 2016 bol vypracovaný znalecký posudok na hodnotu cca 100 tis. eur. Môžem to zaúčtovať 041/413, 013/041. A čo odpisy? Daný softvér je určený na predaj ostatným zákazníkom, ktorý ho už aj kúpili, čiže autorské práva bude mať s. r.o., môžem daňovo odpisovať aj keď bol nadobudnutý takýmto spôsobom? VC 100 tis. neuplatním odpisy za predchádzajúce roky keď bol v majetku spoločníka ako súkromnej osoby? Ako postupovať? Ďakujem za odpoveď.

#4  Ive 16.07.2020, 13:02

Dobrý deň, prosím o odpoveď, či správne uvažujem, keď spoločnosť predá majetok, účtovaný vkladom do OKF (042/413, 042/021, 541/021), tak zníženie OKF budem účtovať: 413/648 alebo prípadne iný výnosový účet... Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Iveta

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=413&popis=Ostatne-kapitalove-fondy&i=166

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.