Videokurz Kurzy účtovnictva

Účet 411 - Základné imanie

Základným imaním spoločnosti sa rozumie peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných prostriedkov (peňažné vklady) a peniazmi oceniteľných hodnôt (nepeňažné vklady) vložených do podniku spoločníkmi (v obchodných spoločnostiach), členmi (v družstvách) alebo zakladateľmi (v štátnych podnikoch).

Výber účtovných prípadov s účtom 411

Nadobudnutie pozemkov delimináciou v štátnom podniku - ID   ID = Interný Doklad
Bezodplatný prevod pozemku podľa právnych predpisov - ID   ID = Interný Doklad
Vyradenie pozemkov z titulu deliminácie v štátnom podniku - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok prevodom podľa právnych predpisov - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok delimináciou v štátnom podniku - ID   ID = Interný Doklad
Bezodplatný prevod umeleckých diel a zbierok podľa právnych predpisov - ID   ID = Interný Doklad
Vyradenie umeleckých diel a zbierok z titulu deliminácie v štátnom podniku - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie pohľadávky za upísané vlastné imanie u členov družstiev - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stav účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zvýšenie základného imania ku dňu zápisu do obchodného regitra u a.s. a s.r.o. - ID   ID = Interný Doklad
Zníženie základného imania ku dňu zápisu do obchodného registra u a.s. a s.r.o. - ID   ID = Interný Doklad
Zvýšenie základného imania u družstiev, ak sa zvyšuje základné imania zapisované do OR - ID   ID = Interný Doklad
Zníženie základného imania u družstiev, ak sa znižuje základné imanie zapisované do OR - ID   ID = Interný Doklad
Zníženie základného imania u družstiev, ak sa znižuje základné imanie nezapisované do OR, pričom zníženie sa vykoná z dôvodu úhrady straty minulých rokov - ID   ID = Interný Doklad
Kapitalizácia dlhopisov (výmena za akcie) - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Kapitalizácia dlhopisov (výmena za akcie) - ID   ID = Interný Doklad
úhrada vkladu - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad

Splatenie základného imania peňažným i nepeňažitým vkladom

Upísané základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
Splatená časť vkladov (min. 30%) ZI v peniazoch na prechodný účet spravovaný správcom vkladu - ID   ID = Interný Doklad
Splácanie upísaného vkladu zakladateľmi vo forme nepeňažného vkladu napr. budovou - ID   ID = Interný Doklad
Príjem peňažných prostriedkov od správcu vkladu na bankový účet po zápise v OR VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijatie nepeňažného vkladu od správcu vkladu (napr. budova) - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie zriaďovacích výdavkov voči zakladateľovi, ktorý uhrádzal všetky výdavky súvisiace so založením spoločnosti - ZV   ZV = Záväzok
Úhrada zriaďovacích výdavkov zakladateľovi (z pokladnice, z bankového účtu – VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu )

Nadobudnutie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí delimináciou v štátnom podniku

Nadobudnutie pestovateľských celkov trvalých porastov delimináciou v štátnom podniku

1. Vstupná cena - ID   ID = Interný Doklad
2. Oprávky - ID   ID = Interný Doklad
3. Zostatková hodnota - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie zvierat základného stáda a ťažných zvierat delimináciou v štátnom podniku

1. Vstupná cena - ID   ID = Interný Doklad
2. Oprávky - ID   ID = Interný Doklad
3. Zostatková hodnota - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie ODHM delimináciou v štátnom podniku

1. Vstupná cena - ID   ID = Interný Doklad
2. Oprávky - ID   ID = Interný Doklad
3. Zostatková hodnota - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie pohľadávky za upísané základné imanie voči spoločníkom, akcionárom, členom družstva pri vzniku emisného ážia

1. Zúčtovanie pohľadávky - ID   ID = Interný Doklad
2. Nominálna hodnota upisovaného vkladu - ID   ID = Interný Doklad
3. Emisné ážio - ID   ID = Interný Doklad

Zvýšenie základného imania u družstiev, ak sa zvyšuje základné imanie nezapisované do OR, pričom zvýšenie sa vykoná:

Zníženie základného imania u družstiev, ak sa znižuje základné imanie v súvislosti so zánikom členstva člena družstva (vyrovnávací podiel)

1. Časť určená na vyplatenie členovi - ID   ID = Interný Doklad
2. Časť, ktorá sa členovi nevyplatí v prípade, že vyrovnávací podiel je nižší než jeho vklad - zúčtovanie rozdielu - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie stavieb delimináciou v štátnom podniku

1. Vstupná cena - ID   ID = Interný Doklad
2. Oprávky - ID   ID = Interný Doklad
3. Zostatková cena - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 41

O Účtu 411 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 411

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Súvislý príklad z podvojného účtovníctva II
30 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účty v účtovnej osnove
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie založenia s.r.o.
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 41

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (5)

#1  dvora 11.11.2012, 14:49

Dobrý deň, Mám takýto problém.V s.r.o. máme 2 spoločníkov/50%,50%/ a každý vložil 3319,39EUR.Jeden spoločník predáva svoj obchodný podiel,v s.r.o. už nebude. poprosím Vás o vysvetlenie ako to mám zaúčtovať.Vklad 3319,39 EUR sa mu vráti normálne cez účtovníctvo?Môže sa mu to vyplatiť napr. z účtu?Lebo všade čítam,že sa zmení len 411 a vrátenie vkladu sa udeje mimo firmy.Poprosím o fundovanú odpoveď niekoho,čo to už v praxi účtoval.Ďakujem

#2  Ing. Eva Mihalíková 11.11.2012, 16:24

Dobrý deň, ja som takýto prípad síce neúčtovala, no napriek tomu napíšem svoj názor. Ide to mimo účtovníctva pretože prvy spoločník odkúpi podiel druhého v tom prípade mu vyplatí sumu 50% ZI z vlastných penazí a na 411 sa to len preúčtuje ako 100% vklad 1. spoločníka. Keď by sa 50% ZI vyplatilo z BU alebo pokladice jednalo by sa o zníženie ZI s.r.o. Keď vie niekto viac nech napíše..

#3  Serafínka 13.07.2016, 17:05

V s.r.o. boli dvaja spoločníci a vložili ZI po 1000,-€, po čase jeden zo spoločníkov odišiel a svoj podiel dal zostávajúcemu spoločníkovi zaúčtované bolo 353/411 ako sprať prevod, na aké účty robím to prvý krát a nerada by som to zaúčtovala zle prosím o pomoc ďakujem

#4  Ing. Eva Mihalíková 16.09.2016, 11:09

Interným dokladom preúčtujete vklad jedného spoločníka na druhého.

#5  Jana Hudecová 14.10.2020, 16:56

Dobrý deň, hľadám účtovanie základného imania jednoduchej spoločnosti na akcie, vrátane zmeny ZI, prevodu akcií, predaja a zrušenie j.s.a. Môžte, prosím, spracovať túto problematiku?

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=411&popis=Zakladne-imanie&i=164

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.