Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa tvorba a zúčtovanie opravnej položky
k pohľadávkam. Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu účtu 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech účtu 391 – Opravné položky k pohľadávka.

Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam z dôvodu vyradenia pohľadávok z účtovníctva sa účtuje na ťarchu účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu pohľadávok. Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku sa účtuje v zaniknutej sume na ťarchu účtu 391 – Opravné položky k pohľadávkam so súvzťažným zápisom v prospech účtu 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam.

Výber účtovných prípadov s účtom 391


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
Zúčtovanie opravnej položky k zmenke na inkaso pri trvalom vyradení zmenky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávky pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391 / 314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391 / 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391 / 351Účet 351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (Aktívny) 351
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391 / 371Účet 371 - Pohľadávky z predaja podniku (Aktívny) 371
Zúčtovanie opravnej položky k pohľadávke pri trvalom vyradení pohľadávky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 391
Tvorba opravnej položky k pohľadávkam z dôvodu prechodného zníženia ich ocenenia (na základe inventarizácie) - IDID = Interný Doklad 547Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový) 547 / 391
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky k pohľadávkam, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ich ocenenia - IDID = Interný Doklad 391 / 547Účet 547 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (Nákladový) 547
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 391 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

Inzercia ∇


Štátne príspevkové organizácie

Tvorba opravných položiek (príspevkové organizácie) k pohľadávkam vyplývajúca z mimoriadnych činností 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 391
Tvorba opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku vyplývajúca z mimoriadnych činností (príspevkové organizácie) 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092
Tvorba opravných položiek k zásobám (príspevkové organizácie) vyplývajúca z mimoriadnych činností 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasívny) 191
Nárok na dotáciu - IDID = Interný Doklad 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348 /
Priznanie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Inkaso dotácie na bankový účet - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348
Povinnosť vrátiť dotáciu alebo jej časť, ak bola porušená finančná disciplína - IDID = Interný Doklad / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348
Sankcie za nesprávne použitie dotácie - IDID = Interný Doklad 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542 / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 391 píšeme aj v týchto článkoch

 Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky

20. 02. 2012, Jana Rusnáková 12. Maturitná otázka z účtovníctva - Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky... celý článok


 Zúčtovacie vzťahy Zúčtovacie vzťahy

19. 02. 2012, Jana Rusnáková 9. Maturitná otázka z účtovníctva - Zúčtovacie vzťahy... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 39


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 39 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 391

Opravné položky, 8 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=391&popis=Opravne-polozky-k-pohladavkam&i=161

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal