Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 385 - Príjmy budúcich období

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa časovo rozlíšené výnosy, ktoré časovo a vecne patria do bežného účtovného obdobia a týkajú sa príjmov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté pozadu.

Na účte 385 sa účtuje so súvzťažným zápisom v prospech príslušných účtov výnosov v účtovej triede 6.

Výber účtovných prípadov s účtom 385


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Úrok z poskytnutej pôžičky splatný v budúcom roku - IDID = Interný Doklad 385 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 385 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Príjmy budúcich období neprijaté a nezúčtované na účtoch pohľadávok, vecne súvisiace s bežným obdobím - IDID = Interný Doklad 385 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601 , 604Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový) 604
Zúčtovanie predpisov výnosových úrokov, ktoré budú zaplatené až v budúcom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 385 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665 , 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
Zúčtovanie príjmov budúcich období na príslušné účty pohľadávok v období, s ktorým vecne a časovo súvisia - IDID = Interný Doklad 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 385
Zúčtovanie rozdielu zisku vypočítaného metódou percenta dokončenia pri zákazkovej výrobe, ak ide o zníženie účtovného zisku - IDID = Interný Doklad 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602 / 385
Zúčtovanie rozdielu zisku vypočítaného metódou percenta dokončenia pri zákazkovej výrobe, ak ide o zvýšenie účtovného zisku - IDID = Interný Doklad 385 / 602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 385
Nájomné za mesiac december účtované do výnosov bežného účtovného obdobia - IDID = Interný Doklad 385 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Dotacia poskytnutá štátom viažuca sa k bežnému roku, ale na účet príde nasledujúci rok - IDID = Interný Doklad 385 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Inzercia ∇Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 385 píšeme aj v týchto článkoch

 Účty časového rozlišovania Účty časového rozlišovania

22. 08. 2013, Eva Mihalíková Účtovanie nájomného. Účtovanie predplatného. Časové rozlišovanie v praxi... celý článok


 Prístup k ponímaniu časového rozlíšenia podľa právnej úpravy účtovníctva Prístup k ponímaniu časového rozlíšenia podľa právnej úpravy účtovníctva

11. 03. 2012, Jana Rusnáková 15. Maturitná otázka z účtovníctva - Prístup k ponímaniu časového rozlíšenia podľa právnej úpravy účtovníctva. Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 38


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 38 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 385

Účtovanie časového rozlíšenia, 15 příkladů spustiť test »
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=385&popis=Prijmy-buducich-obdobi&i=157

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal