Účet 383 - Výdavky budúcich období

Účtuje sa časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné platené pozadu.

Zúčtovanie výdavkov budúcich období sa vykoná pri uskutočnení výdavku.

Výber účtovných prípadov s účtom 383

Zúčtovanie časovo rozlíšených prémií a odmien do účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie predpisu nájomného u nájomcu, ktoré súvisí s bežným účtovným obdobím, ale bude zaplatené v budúcom roku - ID   ID = Interný Doklad
Predpis nákladov na záručné opravy, ktoré budú zaplatené v budúcom účtovnom období - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie predpisu rôznych služieb, ktoré budú zaplatené v budúcom účtovnom období (napr. nájomné, odvoz odpadu) - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie odmien a prémií zamestnancov, ktoré budú zaplatené v nasledujúcom účtovnom období - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie odmien a prémií spoločníkov a členov družstva, ktoré budú zaplatené v nasledujúcom účtovnom období - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie úrokov, ktoré budú platené v budúcom účtovnom období - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Prémie a odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva za bežný rok splatné v nasledujúcom účtovnom období, ak sú k súvahovému dňu známe presné čiastky týchto odmien - ID   ID = Interný Doklad
Účtovanie výdavkov budúcich období z titulu zákonného sociálneho poistenia súvisiaceho s prémiami a odmenami za bežný rok, ak k súvahovému dňu sú známe presné čiastky týchto odmien, ale nie je k dispozícii účtovný doklad - ID   ID = Interný Doklad
Náklady vodné, stočné - ID   ID = Interný Doklad
Predaj majetkových cenných papierov na obchodovanie v predajnej cene

Platené nákladové úroky z úverov a pôžičiek

Úhrada úrokov z vlastných vydaných dlhopisov

Prémie a odmeny zamestnancov vzťahujúce sa na:

1. Bežné účtovné obdobie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bežné účtovné obdobie vyplatené v nasledujúcom roku - ID   ID = Interný Doklad
3. Ktoré budú vyplatené v budúcom období a účtovná jednotka nevie presnú sumu - tvorba rezervy - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 38

O Účtu 383 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 383

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie časového rozlíšenia
15 príkladov
Spustiť test

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 38

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=383&popis=Vydavky-buducich-obdobi&i=155

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.