Účet 381 - Náklady budúcich období

Účtujú sa výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5, napríklad vopred platené nájomné a predplatné.

Zúčtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet nákladov sa vykoná v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne súvisia.

Výber účtovných prípadov s účtom 381

Nájomné zaplatené vopred - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Nájomné platené vopred - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zníženie pohľadávky o úroky pripadajúce na budúce úštovné obdobie - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Úhrada predplatného za odbornú literatúru - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zúčtovanie časovo rozlíšených úrokov zaplatených vopred - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Predpis časovo rozlíšených úrokov z dlhopisov vydaných účtovnou jednotkou - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie podielu úroku vzťahujúceho sa k bežnému účtovnému obdobiu - ID   ID = Interný Doklad
Predpis záväzkov voči subjektu, ktorý prevzal záruky za vykonávanie záručných opráv - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa platí vopred - ID   ID = Interný Doklad
Nákup gastrolístov v decembri na január - PFA   PFA = Prijatá faktúra

Predplatné na služby, pri ktorých nastáva zdaniteľné plnenie dňom zaplatenia služby u platiteľa DPH

1. Cena služby - ID   ID = Interný Doklad
2. Suma DPH - ID   ID = Interný Doklad
3. Celková zaplatená suma - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Zúčtovanie nákladov budúcich období na vecne príslušné nákladové účty v období, s ktorými náklady vecne a časovo súvisia

Platené nákladové úroky z úverov a pôžičiek

Úhrada úrokov z vlastných vydaných dlhopisov

Zúčtovanie emisie dlhopisov so splatnosťou do 1 roka, ak sú dlhopisy predávané diskontovane

1. Menovitá hodnota dlhopisu - ID   ID = Interný Doklad
2. Hodnota pohľadávky (predajná cena) - ID   ID = Interný Doklad
3. Úrok v bežnom účtovnom období - ID   ID = Interný Doklad
4. Prípadný úrok vzťahujúci sa na budúce obdobie - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 38

O Účtu 381 píšeme také v těchto článcích

Reklama, sponzoring, súťaže

10. 07. 2013

Účtovanie výdavkov na reklamu, propagačné predmety. Účtovanie poskytnutia vzoriek produktov. Účtovanie súťaží, sponzoringu. Reprezentácia

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 381

F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie časového rozlíšenia
15 príkladov
Spustiť test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 38

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

#1  Dáša milenkiova 13.06.2020, 22:28

Oco sa hraje

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=381&popis=Naklady-buducich-obdobi&i=153

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.