Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 381 - Náklady budúcich období

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5, napríklad vopred platené nájomné a predplatné.

Zúčtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet nákladov sa vykoná v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne súvisia.

Výber účtovných prípadov s účtom 381


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zníženie pohľadávky o úroky pripadajúce na budúce úštovné obdobie - IDID = Interný Doklad 381 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
Nájomné zaplatené vopred - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 381 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Nájomné platené vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 381 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Úhrada predplatného za odbornú literatúru - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zúčtovanie časovo rozlíšených úrokov zaplatených vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Predpis časovo rozlíšených úrokov z dlhopisov vydaných účtovnou jednotkou - IDID = Interný Doklad 381 / 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241 , 473Účet 473 - Vydané dlhopisy (Pasívny) 473
Zúčtovanie podielu úroku vzťahujúceho sa k bežnému účtovnému obdobiu - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 381
Predpis záväzkov voči subjektu, ktorý prevzal záruky za vykonávanie záručných opráv - IDID = Interný Doklad 381 / 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 381
Finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak sa platí vopred - IDID = Interný Doklad 381 / 474Účet 474 - Záväzky z nájmu (Pasívny) 474
Nákup gastrolístov v decembri na január - PFAPFA = Prijatá faktúra 381 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Inzercia ∇


Predplatné na služby, pri ktorých nastáva zdaniteľné plnenie dňom zaplatenia služby u platiteľa DPH

1. Cena služby - IDID = Interný Doklad 381 /
2. Suma DPH - IDID = Interný Doklad 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 /
3. Celková zaplatená suma - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zúčtovanie nákladov budúcich období na vecne príslušné nákladové účty v období, s ktorými náklady vecne a časovo súvisia

1. Nájomné - IDID = Interný Doklad 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518 / 381
2. Odborná literatúra a tlač - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 381

Platené nákladové úroky z úverov a pôžičiek

1. Vzťahujúce sa na bežné účtovné obdobie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2. Platené pozadu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3. Platené vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Úhrada úrokov z vlastných vydaných dlhopisov

1. Vzťahujúcich sa na bežné účtovné obdobie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2. Platených vopred - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 381 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3. Platených pozadu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zúčtovanie emisie dlhopisov so splatnosťou do 1 roka, ak sú dlhopisy predávané diskontovane

1. Menovitá hodnota dlhopisu - IDID = Interný Doklad / 241Účet 241 - Vydané krátkodobé dlhopisy (Pasívny) 241
2. Hodnota pohľadávky (predajná cena) - IDID = Interný Doklad 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375 /
3. Úrok v bežnom účtovnom období - IDID = Interný Doklad 562Účet 562 - Úroky (Nákladový) 562 /
4. Prípadný úrok vzťahujúci sa na budúce obdobie - IDID = Interný Doklad 381 /


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 381 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie účte 381 – Náklady budúcich období Účtovanie účte 381 – Náklady budúcich období

13. 08. 2018, Eva Mihalíková Náklady budúcich období, kto nemusí časovo rozlišovať, čo sa časovo nerozlišuje. ... celý článok


 Reklama, sponzoring, súťaže Reklama, sponzoring, súťaže

10. 07. 2013, Eva Mihalíková Účtovanie výdavkov na reklamu, propagačné predmety. Účtovanie poskytnutia vzoriek produktov. Účtovanie súťaží, sponzoringu. Reprezentácia... celý článok


 Účty časového rozlišovania Účty časového rozlišovania

22. 08. 2013, Eva Mihalíková Účtovanie nájomného. Účtovanie predplatného. Časové rozlišovanie v praxi... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 38


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 38 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 381

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie časového rozlíšenia, 15 příkladů spustiť test »

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

  1. [ 1] Dáša milenkiova 13.06.2020, 22:28

    Oco sa hraje

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=381&popis=Naklady-buducich-obdobi&i=153

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal