Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 376 - Nakúpené opcie

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Výber účtovných prípadov s účtom 376


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Uplatnenie práva z nakúpenej opcie na obstaranie dlhodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043 / 376
Nákup opcií (kúpnych, predajných) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 376 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zúčtovanie opcie pri jej uplatnení pri nákupe majetkových cenných papierov na obchodovanie - IDID = Interný Doklad 251Účet 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 251 / 376
Uplatnenie práva opcie pri kúpe dlhových CP na obchodovanie - IDID = Interný Doklad 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 / 376
Uplatnenie práva opcie pri obstaraní CP - IDID = Interný Doklad 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256 / 376
Uplatnenie práva z nakúpenej opcie na obstaranie krátkodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 259Účet 259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku (Aktívny) 259 / 376
Zúčtovanie opčnej prémie do nákladov v prípade uplatnenia nakúpenej predajnej opcie - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 376
Odúčtovanie opčnej prémie do nákladov v prípade neuplatnenia nakúpenej predajnej opcie - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 376
Odúčtovanie opčnej prémie do nákladov v prípade neuplatnenia nakúpenej kúpnej opcie - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 376
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 376 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Otvorenie pozície - uzavretie kontraktu o kúpe opcií (predajná aj kúpna opcia) - IDID = Interný Doklad 376 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Kúpa opcie bez pôvodného zúčtovania záväzku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 376 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Prepadnutie opcie u kupujúceho v prípade nerealizovania obchodu pri kúpnej opcii - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 376
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 376

Inzercia ∇


Zmena reálnej hodnoty opcií neobchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 376 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 376

Zmena reálnej hodnoty opcií obchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 376 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 376


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 376 píšeme aj v tomto článku

 Účtovanie záväzkov a pohľadávok voči zamestnancom Účtovanie záväzkov a pohľadávok voči zamestnancom

16. 10. 2012, Eva Mihalíková Účtovanie cestovných náhrad, príspevkov zo sociálneho fondu, preddavkov. ... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 37


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 37 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 376

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=376&popis=Nakupene-opcie&i=149

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal