Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 374 - Pohľadávky z nájmu

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

V účtovníctve prenajímateľa sa účtujú pohľadávky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu.

Výber účtovných prípadov s účtom 374


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zvýšenie obstarávacej ceny majetku u prenajímateľa o technické zhodnotenie vykonané nájomcom, ak je započítané za plnenie pohľadávky z prenájmu po skončení nájmu - IDID = Interný Doklad / 374
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 374 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 374

Inzercia ∇


Inkasovanie pohľadávok na bankový účet

1. Od odberateľov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 , 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315
2. Od spoločníkov za upísané vlastné imanie - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
3. Od spoločníkov pri úhrade straty - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354
4. Ostatných pohľadávok od spoločníkov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
5. Od účastníkov združenia VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 358Účet 358 - Pohľadávky voči účastníkom združenia (Aktívny) 358
6. Z vydaných dlhopisov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 375Účet 375 - Pohľadávky z vydaných dlhopisov (Aktívny) 375
7. Z prenájmu VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 374

Pohľadávka z finančného prenájmu u prenajímateľa

1. Zúčtovanie istiny - IDID = Interný Doklad 374 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641
2. Zúčtovanie nároku na finančný výnos v deň splatnosti dohodnutých platieb - IDID = Interný Doklad 374 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662
3. Zúčtovanie nároku na úhradu poistného - IDID = Interný Doklad 374 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
4. Zúčtovanie povinnosti odvodu DPH zo sumy istiny, finančného výnosu, poistného - IDID = Interný Doklad 374 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
5. Zúčtovanie povinnosti odvodu DPH z poplatku za uzatvorenie zmluvy - IDID = Interný Doklad 374 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Vysporiadanie pohľadávky z predčasného končenia finančného prenájmu

1. Odobratie prenajatého majetku - IDID = Interný Doklad 325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 / 374
2. Ak je zostatok nesplatnej pohľadávky, na úhradu ktorej má prenajímateľ nárok - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 374


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 37


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 37 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 374

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=374&popis=Pohladavky-z-najmu&i=147

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal