Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 373 - Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

Typ účtu: S premenlivým zostatkom
Druh účtu: Súvahový

Výber účtovných prípadov s účtom 373


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail

Inzercia ∇


Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - pohľadávka - IDID = Interný Doklad 373 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
2. Pasívny zostatok - záväzok - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 373

Zmena reálnej hodnoty pohľadávok z derivátov obchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 373 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 373

Zmena reálnej hodnoty záväzkov z derivátov obchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 373
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 373 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667

Zmena reálnej hodnoty pohľadávok z derivátov neobchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia (pasívny OR) - IDID = Interný Doklad 373 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414
2. Zníženie ocenenia (aktívny OR) - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 373

Zmena reálnej hodnoty záväzkov z derivátov neobchodovaných na verejnom trhu

1. Zvýšenie ocenenia (aktívny OR) - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 373
2. Zníženie ocenenia (pasívny OR) - IDID = Interný Doklad 373 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414

Zrušenie oceňovacích rozdielov pohľadávok z derivátov neobchodovaných na verejnom trhu pri realizácii zmluvy (vysporiadanie, uplatnenie, neuplatnenie, predaj)

1. Zrušenie pasívneho OR - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 373
2. Zrušenie aktívneho OR - IDID = Interný Doklad 373 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414

Zrušenie oceňovacích rozdielov záväzkov z derivátov neobchodovaných na verejnom trhu pri realizácii zmluvy (vysporiadanie, uplatnenie, neuplatnenie, predaj)

1. Zrušenie pasívneho OR - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 373
2. Zrušenie aktívneho OR - IDID = Interný Doklad 373 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414

Finančné vysporiadanie pri realizácii zmluvy

1. Prijatá úhrada - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 373
2. Zisk z derivátovej operácie pri vysporiadaní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667
3. Zaplatená úhrada - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 373 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
4. Náklady na derivátovú operáciu pri vysporiadaní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - pohľadávka - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 373
2. Pasívny zostatok - záväzok - IDID = Interný Doklad 373 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh derivátov obchodovaných na verejnom trhu

1. Kurzový zisk - zvýšenie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 373 / 667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667
2. Kurzová strata - zníženie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567 / 373


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 37


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 37 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 373

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=373&popis=Pohladavky-a-zavazky-z-pevnych-terminovych-operacii&i=146

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal