Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa záväzky voči spoločníkomvrátane akcionárov v obchodných spoločnostiach alebo členom družstiev vo výške ich podielov na zisku spoločnosti alebo družstva, a to súvzťažným zápisom na účte 596 - Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom, ka ide o spoločníkov vo verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov v komanditnej spoločnosti a účte 431 - Výsledok v hospodárení v schvaľovaní, ak ide o spoločníkov v ostatných obchodných spoločnostiach, členov družstiev a komanditistov v komanditnej spoločnosti.

Výber účtovných prípadov s účtom 364


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Úhrada záväzkov spoločníkom a členom družstva a komanditistom z titulu priznania podielov na zisku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 364 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Úhrada dividend akcionárom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 364 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Vysporiadanie pohľadávky z úhrady straty so záväzkom z rozdelenia zisku - IDID = Interný Doklad 364 / 354Účet 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty (Aktívny) 354
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 364
Záväzky voči akcionárom a.s., spoločníkom s.r.o., komanditistom k.s., členom družstva z titulu ich podielu na zisku spoločnosti alebo družstva - IDID = Interný Doklad 431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431 / 364
Záväzky voči členom v.o.s. a komplementárom komanditnej spoločnosti z titulu podielu na zisku spoločnosti zúčtované pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 596Účet 596 - Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (Nákladový) 596 / 364
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 364 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Rozdelenie zisku minulých rokov spoločníkom - akcionárom, členom družstva - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 364
Zaúčtovanie vyplateného preddavku spoločníkom - IDID = Interný Doklad 364 / 355Účet 355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom (Aktívny) 355
Premlčané podiely podielnikov 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 / 364

Inzercia ∇Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 364 píšeme aj v týchto článkoch

 Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky

20. 02. 2012, Jana Rusnáková 12. Maturitná otázka z účtovníctva - Pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a združeniu, dlhodobé záväzky... celý článok


 Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ

22. 02. 2012, Jana Rusnáková 14. Maturitná otázka z účtovníctva - Obchodné spoločnosti, fyzická osoba - podnikateľ... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 36


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 36 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 364

Súvislý príklad z podvojného účtovníctva, 33 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie výsledku hospodárenia - zisku, 6 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=364&popis=Zavazky-voci-spolocnikom-a-clenom-pri-rozdelovani-zisku&i=139

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal