Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie

Účtujú sa pohľadávky voči upisovateľom, ktorými sú akcionári, spoločníci a členovia družstva. Zostatok účtu predstavuje upísané nesplatené akcie alebo podiely.

Výber účtovných prípadov s účtom 353

Nadobudnutie DNM vkladom do ZI - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie DHM vkladom do ZI - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie pozemkov vkladom do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok vkladom do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Nepeňažný vklad do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Materiál získaný nepeňažným vkladom do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie prírastku nedokončenej výroby z titulu splatenia vecného vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Prijaté polotovary z titulu splatenia vecného vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Výrobky získané ako vecný vklad do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie zvierat nepeňažným vkladom do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Tovar nadobudnutý nepeňažným vkladom do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie tovaru nepeňažným vkladom do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Splatenie vkladov spoločníkov v hotovosti - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania (ocenené obstarávacou cenou) - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie pohľadávky za upísané vlastné imanie voči spoločníkom, akcionárom - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie pohľadávky za upísané vlastné imanie u členov družstiev - ID   ID = Interný Doklad
Pohľadávky voči spoločníkom alebo akcionárom pri tvorbe rezervného fondu - ID   ID = Interný Doklad
Pohľadávky voči členom družstva pri tvorbe nedeliteľného fondu - ID   ID = Interný Doklad
Neúčinné upísanie akcií pred splatením (storno zápisov) - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad

Splatenie základného imania peňažným i nepeňažitým vkladom

Upísané základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
Splatená časť vkladov (min. 30%) ZI v peniazoch na prechodný účet spravovaný správcom vkladu - ID   ID = Interný Doklad
Splácanie upísaného vkladu zakladateľmi vo forme nepeňažného vkladu napr. budovou - ID   ID = Interný Doklad
Príjem peňažných prostriedkov od správcu vkladu na bankový účet po zápise v OR VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Prijatie nepeňažného vkladu od správcu vkladu (napr. budova) - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie zriaďovacích výdavkov voči zakladateľovi, ktorý uhrádzal všetky výdavky súvisiace so založením spoločnosti - ZV   ZV = Záväzok
Úhrada zriaďovacích výdavkov zakladateľovi (z pokladnice, z bankového účtu – VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu )

Inkasovanie pohľadávok na bankový účet

Zúčtovanie pohľadávky za upísané základné imanie voči spoločníkom, akcionárom, členom družstva pri vzniku emisného ážia

1. Zúčtovanie pohľadávky - ID   ID = Interný Doklad
2. Nominálna hodnota upisovaného vkladu - ID   ID = Interný Doklad
3. Emisné ážio - ID   ID = Interný Doklad

Zvýšenie základného imania u družstiev, ak sa zvyšuje základné imanie nezapisované do OR, pričom zvýšenie sa vykoná:

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 35

O Účtu 353 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 353

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Obchodné spoločnosti
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie založenia s.r.o.
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 35

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=353&popis=Pohladavky-za-upisane-vlastne-imanie&i=133

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.