Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu

Typ účtu: S premenlivým zostatkom
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa priznanie dotácie, podpry a príspevku poskytnutej zo štátneho rozpočtu a priznanie dotácie z prostriedkov Európskych spoločenstiev podľa osobitného predpisu, O nároku na dotáciu, podporu alebo príspevok sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie, podpory alebo príspevku sa účtovnej jednotke poskytne.

Výber účtovných prípadov s účtom 346


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Prijaté platby dotácií z verejných zdrojov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 346 , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347
Dotácie vrátené zo štátneho rozpočtu, rozpočtu iných verejných zdrojov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 346 , 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Nárok na dotáciu na vytvorenie pracovných miest - IDID = Interný Doklad 346 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648 , 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Sankcie za nesprávne použitie dotácii (pokuty, penále) - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 346
Materiál kúpený z dotácie 346 / 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

Inzercia ∇


Prijaté sumy dotácií investičných aj prevádzkových

1. Zo štátneho rozpočtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 346
2. Z iných verejných zdrojov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 347Účet 347 - Ostatné dotácie (S premenlivým zostatkom) 347

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 346 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 346

Zúčtovanie nároku na nenávratnú dotáciu zo ŠR

1. Prevádzakovú (na úhradu nákladov) - IDID = Interný Doklad 346 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
2. Investičnú - IDID = Interný Doklad 346 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

Predpis vrátenie pôvodne nenávratnej dotácie, ak neboli dodržané podmienky poskytnutia

1. Bežné účtovné obdobie - IDID = Interný Doklad 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648 / 346
2. Minulé účtovné obdobia - IDID = Interný Doklad / 346

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 346
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 346 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 346 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie poskytnutých dotácií na mzdy v rámci Účtovanie poskytnutých dotácií na mzdy v rámci "prvej pomoci"

12. 12. 2020, Eva Mihalíková Účtovanie dotácií na mzdy, účtovanie prvej pomoci podnikateľom, účtovanie dotácií z úradu práce, zdanenie dotácii. ... celý článok


 Účtovanie dotácií v roku 2017 Účtovanie dotácií v roku 2017

06. 07. 2017, Eva Mihalíková Účtovanie nároku na dotáciu, zúčtovanie dotácií v roku 2017... celý článok


 Účtovníctvo neziskových organizácií Účtovníctvo neziskových organizácií

13. 05. 2013, Eva Mihalíková Vybrané prípady z účtovníctva neziskových organizácii. Právne predpisy.... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 34


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 34 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=346&popis=Dotacie-zo-statneho-rozpoctu&i=128

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal