Účet 342 - Ostatné priame dane

V zmysle postupov účtovania sa účtuje daň z príjmov, ktorej úhradu finančnému orgánu zabezpečuje podnik ako platiteľ dane (t.j. podnik je zodpovedný za jej odvedenie správcovi dane) za daň vybratú od daňovníka (napr. zamestnanca, spoločníka, člena družstva zo závislej činnosti) alebo zrazenú daňovníkovi (daň vyberaná z príjmov zrážkov). Túto daň účtovná jednotka vypočíta podľa platných právnych predpisov, zrazí z hrubej mzdy alebo iného príjmu a uhradí ju na účet správcu dane.

Výber účtovných prípadov s účtom 342

Priame dane platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Vyúčtovanie zrážkovej dane z príjmov u platiteľa príjmu pri platbách do zahraničia v súlade so zákonom o dani z príjmov a príslušnou zmluvou o zameszení dvojitého zdanenia - ID   ID = Interný Doklad
Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti - ID   ID = Interný Doklad
Daň z príjmov zo závislej činnosti z odstupného - ID   ID = Interný Doklad
Zápočet preplatku na inej dani za úhradu dane z príjmov - ID   ID = Interný Doklad
Preddavok na daň z príjmov FO zo závislej činnosti účtovaný počas roka u spoločníkov, členov družstva a komanditistov k.s. - ID   ID = Interný Doklad
Vyrubené penále a úrok z odkladu platenie dane - ID   ID = Interný Doklad
Vyrubenie splatnej dane z príjmov zo závislej činnosti (ak ju nemožno zraziť zamestnancovi) - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na daňový bonus (pri účtovaní miezd zamestnancov) - ID   ID = Interný Doklad
Nárok na danový bonus - ID   ID = Interný Doklad
Zrážková daň z dividend-úhrada VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Predpis zrážkovej dane z dividend - ID   ID = Interný Doklad
Preúčtovanie preplatku na dani z pridanej hodnoty na úhradu preddavku na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti - ID   ID = Interný Doklad

Vyúčtovanie dane zo závislej činnosti na základe ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti u spoločníkov, členov družstva a komanditistov k.s.

Dodatočné vyrubenie dane z príjmov u platiteľa, ktorá sa nedá zraziť daňovníkovi - platcovi dane

Úhrada ostatných záväzkov z bankového účtu

1. Zamestnancom - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Orgánom sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
3. Daňovému úradu na dani z príjmov fyzických osôb - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
4. Daňovému úradu z titulu ostatných priamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
5. Daňovému úradu z titulu DPH - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
6. Daňovému úradu z titulu spotrebných daní a ostatných daní - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Vyúčtovanie dane zo závislej činnosti na základe ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti

1. Preddavky boli vyššie ako výsledná daňová povinnosť - ID   ID = Interný Doklad
2. Preddavky boli nižšie ako výsledná daňová povinnosť - ID   ID = Interný Doklad

Odmeny zamestnancov z titulu členstva v štatutárnych orgánoch spoločnosti

Náhrada za stratu zárobku pri pracovných úrazoch

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

Emisia dlhopisov predávaných v menovitej hodnote

Predaj dlhopisov diskontovaných

Inkaso pohľadávok od daňového úradu

1. Z titulu dane z príjmov (preplatky, vratky daní) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Z titulu ostatných priamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
3. Z titulu nadmerného odpočtu DPH - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
4. Z titulu nepriamych a ostatných (majetkových) daní - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 34

O Účtu 342 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 342

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Súvislý príklad z podvojného účtovníctva
33 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Súvislý príklad z podvojného účtovníctva II
30 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 34

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (2)

#1  Mahulena 21.06.2014, 22:58

Dobrý večer, chcem sa spýtať ako sa účtuje zrážka dane z úroku - bankový výpis. Ďakujem

#2  Ing. Eva Mihalíková 01.07.2014, 10:44

Dobrý deň, cez účet 591/221.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=342&popis=Ostatne-priame-dane&i=125

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.