Účet 341 - Daň z príjmov

Účtujú sa platené preddavky na daň z príjmov účtovnej jednotky v priebehu roka a zrazená daň z príjmov podľa osobiného predpisu, ak sa podľa osobitného predpisu zrazená daň z príjmov započíta ako preddavok na daňovú povinnosť za celé zdaňovacie obdobie.

Pri uzavieraní účtovných kníh sa v prospech účtu 341 účtuje záväzok účtovnej jednotky zo splatnej dane z príjmov voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 591 - Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti alebo na ťarchu účtu 593 - Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti.

Výber účtovných prípadov s účtom 341

Priame dane platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Platenie preddavkov na daň z príjmov v bežnom roku - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zrazená daň z príjmov vyberaná zrážkou, ktorá sa započítava za preddavok na daň z príjmov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada rozdielu medzi zaplatenými preddavkami na daň z príjmov a vyššou výslednou daňovou povinnosťou - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vyúčtovanie úrokov za odklad platenia dane z príjmov - ID   ID = Interný Doklad
Zápočet preplatku na inej dani za úhradu dane z príjmov - ID   ID = Interný Doklad
Preddavky na daň - ID   ID = Interný Doklad

Účtovanie záväzku zo splatnej dane

1. Kladná daň z príjmov z bežnej činnosti splatná - ID   ID = Interný Doklad
2. Kladná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná - ID   ID = Interný Doklad

Účtovanie záväzku zo splatnej dane, ak celková daň je kladná, pričom

1a. Daň z príjmov z bežnej činnosti je záporná - ID   ID = Interný Doklad
1b. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti je kladná - ID   ID = Interný Doklad
2a. Daň z príjmov z bežnej činnosti je kladná - ID   ID = Interný Doklad
2b. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti je záporná - ID   ID = Interný Doklad

Inkaso pohľadávok od daňového úradu

1. Z titulu dane z príjmov (preplatky, vratky daní) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Z titulu ostatných priamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
3. Z titulu nadmerného odpočtu DPH - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
4. Z titulu nepriamych a ostatných (majetkových) daní - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Úhrada ostatných záväzkov z bankového účtu

1. Zamestnancom - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Orgánom sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
3. Daňovému úradu na dani z príjmov fyzických osôb - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
4. Daňovému úradu z titulu ostatných priamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
5. Daňovému úradu z titulu DPH - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
6. Daňovému úradu z titulu spotrebných daní a ostatných daní - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

Predpis dodatočného odvodu dane z príjmov na základe dodatočného daňového priznania

Nárok na vrátenie dane z príjmov na základe dodatočného daňového priznania alebo výsledku daňovej kontroly

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 34

O Účtu 341 píšeme také v těchto článcích

Účtovanie daní

21. 06. 2016

Účtovanie dani z príjmu, dane z pridanej hodnoty, spotrebných a ostatných daní

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 341

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie preddavkov
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - základné pojmy z oblasti daní
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 34

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (3)

#1  Valdo 05.11.2014, 14:58

Dobrý deň, nie je náhodou účet 341 účet s premenlivým zostatkom a nie pasívny účet?

#2  Ing. Eva Mihalíková 06.01.2015, 13:54

dobrý deň, áno je to účet s premenlivým zostatkom.

#3  Iren 09.03.2015, 20:09

Dobrý deň, ako zaúčtovať daň 3,80€, ktorá nemusí byť uhradená z dôvodu jej výšky?

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=341&popis=Dan-z-prijmu&i=124

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.