Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 341 - Daň z príjmov

Typ účtu: S premenlivým zostatkom
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa platené preddavky na daň z príjmov účtovnej jednotky v priebehu roka a zrazená daň z príjmov podľa osobiného predpisu, ak sa podľa osobitného predpisu zrazená daň z príjmov započíta ako preddavok na daňovú povinnosť za celé zdaňovacie obdobie.

Pri uzavieraní účtovných kníh sa v prospech účtu 341 účtuje záväzok účtovnej jednotky zo splatnej dane z príjmov voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 591 - Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti alebo na ťarchu účtu 593 - Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti.

Výber účtovných prípadov s účtom 341


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Priame dane platené v hotovosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 341 , 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Platenie preddavkov na daň z príjmov v bežnom roku - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 341 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zrazená daň z príjmov vyberaná zrážkou, ktorá sa započítava za preddavok na daň z príjmov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 341 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Úhrada rozdielu medzi zaplatenými preddavkami na daň z príjmov a vyššou výslednou daňovou povinnosťou - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 341 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Vyúčtovanie úrokov za odklad platenia dane z príjmov - IDID = Interný Doklad 545Účet 545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania (Nákladový) 545 / 341
Zápočet preplatku na inej dani za úhradu dane z príjmov - IDID = Interný Doklad 341 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 , 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345
Preddavky na daň - IDID = Interný Doklad 591Účet 591 - Splatná daň z príjmov (Aktívny) 591 / 341

Inzercia ∇


Účtovanie záväzku zo splatnej dane

1. Kladná daň z príjmov z bežnej činnosti splatná - IDID = Interný Doklad 591Účet 591 - Splatná daň z príjmov (Aktívny) 591 / 341
2. Kladná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná - IDID = Interný Doklad / 341

Účtovanie záväzku zo splatnej dane, ak celková daň je kladná, pričom

1a. Daň z príjmov z bežnej činnosti je záporná - IDID = Interný Doklad 341 / 591Účet 591 - Splatná daň z príjmov (Aktívny) 591
1b. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti je kladná - IDID = Interný Doklad / 341
2a. Daň z príjmov z bežnej činnosti je kladná - IDID = Interný Doklad 591Účet 591 - Splatná daň z príjmov (Aktívny) 591 / 341
2b. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti je záporná - IDID = Interný Doklad 341 /

Inkaso pohľadávok od daňového úradu

1. Z titulu dane z príjmov (preplatky, vratky daní) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 341
2. Z titulu ostatných priamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
3. Z titulu nadmerného odpočtu DPH - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343
4. Z titulu nepriamych a ostatných (majetkových) daní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345

Úhrada ostatných záväzkov z bankového účtu

1. Zamestnancom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2. Orgánom sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3. Daňovému úradu na dani z príjmov fyzických osôb - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 341 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
4. Daňovému úradu z titulu ostatných priamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
5. Daňovému úradu z titulu DPH - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
6. Daňovému úradu z titulu spotrebných daní a ostatných daní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 341 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 341

Predpis dodatočného odvodu dane z príjmov na základe dodatočného daňového priznania

1. Ak nejde o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 595Účet 595 - Dodatočné odvody dane z príjmov (Nákladový) 595 / 341
2. Ak ide o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 341

Nárok na vrátenie dane z príjmov na základe dodatočného daňového priznania alebo výsledku daňovej kontroly

1. Ak nejde o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 341 / 595Účet 595 - Dodatočné odvody dane z príjmov (Nákladový) 595
2. Ak ide o významnú sumu - IDID = Interný Doklad 341 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívny zostatok - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 341
2. Pasívny zostatok - IDID = Interný Doklad 341 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 341 píšeme aj v týchto článkoch

 Všetko o daňových priznaniach za rok 2019 Všetko o daňových priznaniach za rok 2019

30. 01. 2020, Eva Mihalíková Najčastejšie otázky a odpovede o daňových priznania za rok 2019, splatnosť dane, termín na vrátenie preplatku, pokuta za oneskorenú platbu... celý článok


 Účtovanie daní Účtovanie daní

21. 06. 2016, Eva Mihalíková Účtovanie dani z príjmu, dane z pridanej hodnoty, spotrebných a ostatných daní... celý článok


 Účtovanie daní a dotácií Účtovanie daní a dotácií

20. 02. 2012, Jana Rusnáková 11. Maturitná otázka z účtovníctva - Účtovanie daní a dotácií... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 34


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 34 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 341

Vedomostný test - základné pojmy z oblasti daní, 6 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie preddavkov, 7 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (3)

  1. [ 1] Valdo 05.11.2014, 14:58

    Dobrý deň, nie je náhodou účet 341 účet s premenlivým zostatkom a nie pasívny účet?

  1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 06.01.2015, 13:54

    dobrý deň, áno je to účet s premenlivým zostatkom.

  1. [ 3] Iren 09.03.2015, 20:09

    Dobrý deň, ako zaúčtovať daň 3,80€, ktorá nemusí byť uhradená z dôvodu jej výšky?

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=341&popis=Dan-z-prijmov&i=124

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal