Účet 341 - Daň z príjmov

Účtujú sa platené preddavky na daň z príjmov účtovnej jednotky v priebehu roka a zrazená daň z príjmov podľa osobiného predpisu, ak sa podľa osobitného predpisu zrazená daň z príjmov započíta ako preddavok na daňovú povinnosť za celé zdaňovacie obdobie.

Pri uzavieraní účtovných kníh sa v prospech účtu 341 účtuje záväzok účtovnej jednotky zo splatnej dane z príjmov voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 591 - Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti alebo na ťarchu účtu 593 - Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti.

Výber účtovných prípadov s účtom 341

Priame dane platené v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Platenie preddavkov na daň z príjmov v bežnom roku - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zrazená daň z príjmov vyberaná zrážkou, ktorá sa započítava za preddavok na daň z príjmov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Úhrada rozdielu medzi zaplatenými preddavkami na daň z príjmov a vyššou výslednou daňovou povinnosťou - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Vyúčtovanie úrokov za odklad platenia dane z príjmov - ID   ID = Interný Doklad
Zápočet preplatku na inej dani za úhradu dane z príjmov - ID   ID = Interný Doklad
Preddavky na daň - ID   ID = Interný Doklad

Účtovanie záväzku zo splatnej dane

1. Kladná daň z príjmov z bežnej činnosti splatná - ID   ID = Interný Doklad
2. Kladná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná - ID   ID = Interný Doklad

Účtovanie záväzku zo splatnej dane, ak celková daň je kladná, pričom

1a. Daň z príjmov z bežnej činnosti je záporná - ID   ID = Interný Doklad
1b. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti je kladná - ID   ID = Interný Doklad
2a. Daň z príjmov z bežnej činnosti je kladná - ID   ID = Interný Doklad
2b. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti je záporná - ID   ID = Interný Doklad

Inkaso pohľadávok od daňového úradu

1. Z titulu dane z príjmov (preplatky, vratky daní) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Z titulu ostatných priamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
3. Z titulu nadmerného odpočtu DPH - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
4. Z titulu nepriamych a ostatných (majetkových) daní - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Predpis dodatočného odvodu dane z príjmov na základe dodatočného daňového priznania

Nárok na vrátenie dane z príjmov na základe dodatočného daňového priznania alebo výsledku daňovej kontroly

Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

Úhrada ostatných záväzkov z bankového účtu

1. Zamestnancom - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Orgánom sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
3. Daňovému úradu na dani z príjmov fyzických osôb - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
4. Daňovému úradu z titulu ostatných priamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
5. Daňovému úradu z titulu DPH - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
6. Daňovému úradu z titulu spotrebných daní a ostatných daní - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 34

O Účtu 341 píšeme také v těchto článcích

Účtovanie daní

21. 06. 2016

Účtovanie dani z príjmu, dane z pridanej hodnoty, spotrebných a ostatných daní

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 341

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Súvislý príklad z podvojného účtovníctva
33 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - základné pojmy z oblasti daní
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 34

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (3)

#1  Valdo 05.11.2014, 14:58

Dobrý deň, nie je náhodou účet 341 účet s premenlivým zostatkom a nie pasívny účet?

#2  Ing. Eva Mihalíková 06.01.2015, 13:54

dobrý deň, áno je to účet s premenlivým zostatkom.

#3  Iren 09.03.2015, 20:09

Dobrý deň, ako zaúčtovať daň 3,80€, ktorá nemusí byť uhradená z dôvodu jej výšky?

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=341&popis=Dan-z-prijmov&i=124

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.