Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom

Účtujú sa rôzne záväzky voči zamestnancom, napr. nárok zamestnancov na náhradu cestovných lístkov.

Výber účtovných prípadov s účtom 333

Výplata doplatkov k vyúčtovaným preddavkom poskytnutým na služobné cesty - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Náhrada škody spôsobenej zamestnancovi - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Nárok zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov - ID   ID = Interný Doklad
Nároky zamestnancov na náhrady za stratu zárobku, napr. bolestné, sťažené spoločenské uplatnenie, náhrady spojené s liečením , nehrady vecnej škody z uvedeného titulu - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie nároku zamestnanca na obslužné v kasínach - ID   ID = Interný Doklad
Paušály preplácané zamestnancom za čistenie a opravy precovných odevov - ID   ID = Interný Doklad
Paušálne náhrady priznané zamestnancom z titulu použitia ich majetku pre potreby účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad
Záväzok voči zamestnancovi z titulu škody spôsobenej organizáciou - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie vernostných príplatkov podľa osobitných predpisov - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie nároku na ostupné podľa osobitných predpisov - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie poskytnutých štipendií a príspevkov na štúdium - ID   ID = Interný Doklad
Odpis premlčaných záväzkov - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zákonné nároky na príspevky a štipendiá - ID   ID = Interný Doklad
Preddavok na stravné líst
Nepenažný príjem

Vyúčtovanie nároku zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov bez poskytnutia preddavku

1. Výška cestovného výdavku - ID   ID = Interný Doklad
2. Vyplatenie cestovného účtu zamestnancovi - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad

Vyúčtovanie nároku zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov s poskytnutím preddavku (preddavok bol nižší ako cestovný účet)

Vyúčtovanie nároku zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov s poskytnutím preddavku (preddavok bol vyšší ako cestovný účet)

Čerpanie sociálneho fondu

Úhrada ostatných záväzkov z bankového účtu

1. Zamestnancom - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
2. Orgánom sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
3. Daňovému úradu na dani z príjmov fyzických osôb - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
4. Daňovému úradu z titulu ostatných priamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
5. Daňovému úradu z titulu DPH - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
6. Daňovému úradu z titulu spotrebných daní a ostatných daní - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 33

O Účtu 333 píšeme také v těchto článcích

Účtovanie platieb platobnými kartami

23. 11. 2019

Druhy platobných kariet, účtovanie debetnej platobnej karty, účtovanie kreditnej platobnej karty, účtovanie súkromných platieb konateľa, návod ako na to

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 333

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie sociálneho fondu
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 33

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=333&popis=Ostatne-zavazky-voci-zamestnancom&i=121

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.