Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa rôzne záväzky voči zamestnancom, napr. nárok zamestnancov na náhradu cestovných lístkov.

Výber účtovných prípadov s účtom 333


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Výplata doplatkov k vyúčtovaným preddavkom poskytnutým na služobné cesty - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 333 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Náhrada škody spôsobenej zamestnancovi - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 333 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 333
Nárok zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512 / 333
Nároky zamestnancov na náhrady za stratu zárobku, napr. bolestné, sťažené spoločenské uplatnenie, náhrady spojené s liečením , nehrady vecnej škody z uvedeného titulu - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 333
Vyúčtovanie nároku zamestnanca na obslužné v kasínach - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 333
Paušály preplácané zamestnancom za čistenie a opravy precovných odevov - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 333
Paušálne náhrady priznané zamestnancom z titulu použitia ich majetku pre potreby účtovnej jednotky - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 333
Záväzok voči zamestnancovi z titulu škody spôsobenej organizáciou - IDID = Interný Doklad 548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548 / 333
Vyúčtovanie vernostných príplatkov podľa osobitných predpisov - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 333
Zúčtovanie nároku na ostupné podľa osobitných predpisov - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 333
Zúčtovanie poskytnutých štipendií a príspevkov na štúdium - IDID = Interný Doklad 528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528 / 333
Odpis premlčaných záväzkov - IDID = Interný Doklad 333 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 333 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Zákonné nároky na príspevky a štipendiá - IDID = Interný Doklad 527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 333

Inzercia ∇


Preddavok na stravné líst 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 333
Nepenažný príjem 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512 / 333

Vyúčtovanie nároku zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov bez poskytnutia preddavku

1. Výška cestovného výdavku - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512 / 333
2. Vyplatenie cestovného účtu zamestnancovi - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 333 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Vyúčtovanie nároku zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov s poskytnutím preddavku (preddavok bol nižší ako cestovný účet)

1. Výška cestovného výdavku - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512 / 333
2. Zúčtovanie preddavku - IDID = Interný Doklad 333 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
3. Doplatenie rozdielu zamestnancovi - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 333 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Vyúčtovanie nároku zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov s poskytnutím preddavku (preddavok bol vyšší ako cestovný účet)

1. Výška cestovného výdavku - IDID = Interný Doklad 512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512 / 333
2. Zúčtovanie preddavku - IDID = Interný Doklad 333 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
3. Vrátenie rozdielu do pokladnice - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

Čerpanie sociálneho fondu

1. Príspevok na stravovanie zamestnancov - IDID = Interný Doklad 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213
2. Sociálna výpomoc (nenávratné príspevky) - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472 / 333 , 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Úhrada ostatných záväzkov z bankového účtu

1. Zamestnancom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 333 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2. Orgánom sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3. Daňovému úradu na dani z príjmov fyzických osôb - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 341Účet 341 - Daň z príjmov (S premenlivým zostatkom) 341 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
4. Daňovému úradu z titulu ostatných priamych daní, ktorých je účtovná jednotka platiteľom - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
5. Daňovému úradu z titulu DPH - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
6. Daňovému úradu z titulu spotrebných daní a ostatných daní - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 345Účet 345 - Ostatné dane a poplatky (S premenlivým zostatkom) 345 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 333 píšeme aj v týchto článkoch

 Mzdové veličiny od 01.01.2021 Mzdové veličiny od 01.01.2021

16. 11. 2020, Eva Mihalíková Prehľad mzdových veličín platných od 01.01.2021... celý článok


 Účtovanie platieb platobnými kartami Účtovanie platieb platobnými kartami

23. 11. 2019, Eva Mihalíková Druhy platobných kariet, účtovanie debetnej platobnej karty, účtovanie kreditnej platobnej karty, účtovanie súkromných platieb konateľa, návod ako na to... celý článok


 Účtovanie a zdaňovanie príspevkov na rekreáciu a rekreačných poukazov Účtovanie a zdaňovanie príspevkov na rekreáciu a rekreačných poukazov

30. 07. 2019, Michaela Vetráková Ako účtovať a zdaňovať príspevky zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca?... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 33


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 33 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 333

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie sociálneho fondu, 7 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=333&popis=Ostatne-zavazky-voci-zamestnancom&i=121

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal