Účet 326 - Nevyfaktúrované dodávky

Účtujú sa položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napr. nevyfaktúrované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napr. ak na základe účtovného dokladu účtovná jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Výber účtovných prípadov s účtom 326

Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého nehmotného majetku, ak účtovná jednotka pozná presnú sumu - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie pasívneho zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie nevyfakturovaných nákladov súvisiacich s obstaraním krátkodobého finančného majetku, napr. sprostredkovateľská odmena - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie nevyfakturovaných dodávok na riadne záväzky po obdržaní faktúry - PFA   PFA = Prijatá faktúra
Odpis záväzku z nevyfakturovaných dodávok - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
K 1.1. bola prijatá- PFA   PFA = Prijatá faktúra
Nevyfakturovaná dodávka materiálu - ID   ID = Interný Doklad
Nevyfakturovaná dodávka stravných lístkov - ID   ID = Interný Doklad
Do konca účtovného obdobia nedošla faktúra od dodávateľa na už prevzatý materiál

Zúčtovanie nevyfakturovaných dodávok pri uzatváraní účtovných kníh, ak účtovná jednotka vie presnú sumu alebo výšku záväzku

Zúčtovanie pasívneho zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh (prevzatý, ale nevyfaktúrovaný tovar)

1. Ak účtovná jednotka vie presnú sumu - ID   ID = Interný Doklad
2. Ak účtovná jednotka nevie presnú sumu - ID   ID = Interný Doklad

Nevyfaktúrované dodávky tovaru zúčtované pri uzatváraní účtovných kníh

Zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok na konci roka

Škoda zistená na stavbách z titulu mimoriadnych udalostí, ktorá je opraviteľná

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí z mimoriadnych príčin (napr. živelná pohroma), ktorá je opraviteľná

Škoda na pestovateľských celkoch trvalých porastov z mimoriadnych príčin, ktorá je opraviteľná

Škoda zistená na ODHM, ktorá je opraviteľná

Nevyfaktúrované dodávky dlhodobého hmotného majetku, ak účtovná jednotka vie sumu

Účtovanie na konci roka - účtovanie spôsobom B

1. Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby - ID   ID = Interný Doklad
2. Zúčtovanie stavu materiálu pri uzatváraní účtovných kníh podľa skladovej evidencie a výsledkov inventarizácie - ID   ID = Interný Doklad
3a. zúčtovanie prebytku - ID   ID = Interný Doklad
3b. zúčtovanie mánk a škôd - ID   ID = Interný Doklad
3c. zúčtovanie mánk a škôd voči zodpovednej osobe - ID   ID = Interný Doklad
3d. zúčtovania mánk a škôd voči tretej osobe - ID   ID = Interný Doklad
4. Zúčtovanie nevyfaktúrovaných dodávok na konci roka - ID   ID = Interný Doklad
5. Vyúčtovanie materiálu na ceste - ID   ID = Interný Doklad
6. Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad

Prevzatie zvierat na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka neobdržala faktúru

1. Účtovná jednotka nevie presnú sumu - ID   ID = Interný Doklad
2. Účtovná jednotka vie presnú sumu - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 32

O Účtu 326 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 326

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie zásob spôsobom A
10 príkladov
Spustiť test

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 32

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=326&popis=Nevyfakturovane-dodavky&i=337

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.