Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa pohľadávky za zmenky odovzdané banke na zaplatenie do doby splatnosti zmenky, ako aj iné cenné papiere odovzdané na eskont banke.

Výber účtovných prípadov s účtom 313


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Prevod krátkodobých majetkových cenných papierov na eskont banke - IDID = Interný Doklad 313 / 251Účet 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 251
Prevod dlhových cenných papierov na obchodovanie na eskont banke - IDID = Interný Doklad 313 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253
Prevod dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti na eskont banke - IDID = Interný Doklad 313 / 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
Predloženie zmenky na eskont v banke - IDID = Interný Doklad 313 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312
Vrátenie eskontovanej zmenky bankou v prípade, že zmenkový dlžník nezaplatil - IDID = Interný Doklad 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312 / 313
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 313 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 313
Avizo od banky o úhrade zmenky zmenkovým dlžníkom - IDID = Interný Doklad 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232 / 313
Eskont zmenky v banke 313 / 312Účet 312 - Zmenky na inkaso (Aktívny) 312

Inzercia ∇


Poskytnutie eskontného úveru

1. Výpis z bežného účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261
2. Výpis z úverového účtu - IDID = Interný Doklad 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261 / 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232
3. Zúčtovanie úveru po prijatí avíza banky o úhrade zmenky zmenkovým dlžníkom - IDID = Interný Doklad 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232 / 313

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 313
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 313 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 313 píšeme aj v tomto článku

 Účtovanie zmeniek Účtovanie zmeniek

03. 12. 2013, Eva Mihalíková Rozdelenie zmeniek. Postupy účtovania zmeniek... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 31


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 31 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 313

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=313&popis=Pohladavky-za-eskontovane-cenne-papiere&i=103

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal