Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 312 - Zmenky na inkaso

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtuje sa príjem cudzích zmeniek, zmeniek cudzích na vlastný rad a vlastných zmeniek prijatých od odberateľov a od iných dlžníkov.

Výber účtovných prípadov s účtom 312


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Úhrada zmenkovej pohľadávky v hotovosti - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 312 , 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662
Inkasovanie zmenkových pohľadávok - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 312
Úhrada pohľadávky zmenkou na inkaso - IDID = Interný Doklad 312 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 312 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zvýšenie hodnoty zmenky o zmenkový úrok - IDID = Interný Doklad 312 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový) 662
Úhrada záväzku dodávateľovi cudzou zmenkou - IDID = Interný Doklad 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 312
Predloženie zmenky na eskont v banke - IDID = Interný Doklad 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313 / 312
Vrátenie eskontovanej zmenky bankou v prípade, že zmenkový dlžník nezaplatil - IDID = Interný Doklad 312 / 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313
Zúčtovanie opravnej položky k zmenke na inkaso pri trvalom vyradení zmenky z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391 / 312
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 312
Zaúčtovanie akceptáciu vlastnej zmenky (odberateľ vystaví zmenku lebo nemá alebo nechce platiť peňažnými prostriedkami a dohodne sa s dodávateľom že zaplatí zmenkou) - VFAVFA = Vydaná faktúra 312 / 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311
Eskont zmenky v banke 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313 / 312

Inzercia ∇


Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 312
2. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 312 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663

Úhrady dlhodobých záväzkov

1. Z bežného účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2. Zmenkou na inkaso - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 312
3. Dlhodobou zmenkou k úhrade - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 478Účet 478 - Dlhodobé zmenky na úhradu (Pasívny) 478
4. Dlhodobým úverom - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

Úhrada zmenky v cudzej mene

1. Úhrada - IDID = Interný Doklad 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 312
2a. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 312 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2b. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 312

Predaj zmenky (prevod zmenky indosamentom)

1. Úbytok zmenky - IDID = Interný Doklad 546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546 / 312
2. Výnos z predaja - IDID = Interný Doklad 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 312 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie zmeniek Účtovanie zmeniek

03. 12. 2013, Eva Mihalíková Rozdelenie zmeniek. Postupy účtovania zmeniek... celý článok


 Zúčtovacie vzťahy Zúčtovacie vzťahy

19. 02. 2012, Jana Rusnáková 9. Maturitná otázka z účtovníctva - Zúčtovacie vzťahy... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 31


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 31 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 312

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie zmeniek, 9 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=312&popis=Zmenky-na-inkaso&i=102

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal