Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 261 - Peniaze na ceste

Typ účtu: S premenlivým zostatkom
Druh účtu: Súvahový

Slúži predovšetkým k preklenutiu časového nesúladu medzi účtovaním pohybu peňazí na podklade pokladničných dokladov a prijatím výpisu z bankového účtu. Na tomto účte sa účtuje pri výbere z pokladnice na bankový účet a tiež vtedy, ked sa uskutočňuje prevod medzi dvoma vlastnými bankovými účtami, medzi bankovým účtom a účtom bankového úveru, ak nie sú súčasne k dispozícii obidva výpisy. Používa sa aj na účtovanie šekov a iných hotovostí.

Výber účtovných prípadov s účtom 261


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Výber peňazí z bankového účtu do pokladnice - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 / 261
Výber peňaží z pokladnice na bankový účet - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 261 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Vklad peňazí v hotovosti (výpis z BÚ) - IDID = Interný Doklad 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 261
Výber peňaží z bankového účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 261 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Odovzdanie šekov z pokladnice na preplatenie banke - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad 261 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
Zúčtovanie šeku pripísaním inkasovanej sumy na bežný účet - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 261
Finančný rozdiel vznikajúci z titulu použitia rozdielnych spôsobov oceňovania - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 261
Krádež finančných prostriedkov pri prevoze - IDID = Interný Doklad 569Účet 569 - Manká a škody na finančnom majetku (Nákladový) 569 / 261
Vypis z účtu dlhodobého bankového úveru o splátke časti úveru - VÚÚ 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231 / 261
Zvýšenie základného imania - IDID = Interný Doklad 261 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491

Inzercia ∇


Platba kreditnou kartou

1.Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
2. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne) - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 261
2. Platba kreditnou kartou VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 261 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
3. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + ZVZV = Záväzok) 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
3. Platba kreditnou kartou VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
4. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + interný doklad) - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335
4. Platba kreditnou kartou VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
5. Platba kreditnou kartou (bloček z pokladne + interný doklad) - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231
5. Platba kreditnou kartou VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Výsledkové kurzové rozdiely pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 261 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 261

Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh

1. Aktívneho zostatku - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 261
2. Pasívneho zostatku - IDID = Interný Doklad 261 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

Prijatý krátkodobý úver na účet

1. Výpis z bežného účtu - IDID = Interný Doklad 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 261
2. Výpis z úverového účtu - IDID = Interný Doklad 261 / 231Účet 231 - Krátkodobé bankové úvery (Pasívny) 231

Prijatý dlhodobý bankový úver

1. Výpis z bežného účtu - IDID = Interný Doklad 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 261
2. Výpis z úverového účtu - IDID = Interný Doklad 261 / 461Účet 461 - Bankové úvery (Pasívny) 461

Poskytnutie eskontného úveru

1. Výpis z bežného účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 261
2. Výpis z úverového účtu - IDID = Interný Doklad 261 / 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232
3. Zúčtovanie úveru po prijatí avíza banky o úhrade zmenky zmenkovým dlžníkom - IDID = Interný Doklad 232Účet 232 - Eskontné úvery (Pasívny) 232 / 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

1. Aktívneho začiatočného stavu - IDID = Interný Doklad 261 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
2. Pasívneho začiatočného stavu - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 261


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 261 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie platby kreditnou kartou Účtovanie platby kreditnou kartou

20. 09. 2012, Eva Mihalíková Ako zaúčtovať platbu kreditnou kartou. Praktický návod.... celý článok


 Účtovanie dlhodobého bankového úveru Účtovanie dlhodobého bankového úveru

25. 10. 2018, Eva Mihalíková Účtovanie dlhodobých úverov, účtovanie úverového účtu, návod ako na to... celý článok


 Reklama, sponzoring, súťaže Reklama, sponzoring, súťaže

10. 07. 2013, Eva Mihalíková Účtovanie výdavkov na reklamu, propagačné predmety. Účtovanie poskytnutia vzoriek produktov. Účtovanie súťaží, sponzoringu. Reprezentácia... celý článok


Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 261

Účtovanie s pokladnicou a bank. účtami, 6 příkladů spustiť test »
Účtovanie na účte 261, 4 příkladů spustiť test »
Účtovanie s finančnými účtami, 16 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (3)

  1. [ 1] Petra-OA 07.02.2016, 15:19

    Prosím, vás na základe, ktorých účt. dokladov sa účtuje na účte 261?

  1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 20.02.2016, 18:09

    interné doklady, pokladničné doklady, vypisy z bankového účtu

  1. [ 3] Zuzana Komárková 03.01.2017, 13:42

    Dobry den, ak konatel (s.r.o) stale vybera peniaze z BU prostrednictvom ATM, ako sa ma spravne uctovat ? Ako dotaciu pokladne 261/221 ->211/261, a nasledne ak vklada peniaze na BU tak odvod hotovosti na BU ? Alebo cez pozicku konatelovi ? 221/355 ..... ? Aky je spravny postup ? Dakujem

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=261&popis=Peniaze-na-ceste&i=99

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal