Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa dlhové cenné papiere, ktoré majú určenú splatnosť do jedného roka a podnik má zámer držať ich do doby splatnosti.

Výber účtovných prípadov s účtom 256


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Inkaso splatných dlhových cenných papierov (dlhodobých, krátkodobých) - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 256 , 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065
Nákup vkladových listov, vkladových certifikátov (CP neurčené na obchodovanie) - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 256 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 256 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Nákup dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, ZVZV = Záväzok 256 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Obstaranie dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti z preddavku poskytnutom obchodníkovi s cennými papiermi - IDID = Interný Doklad 256 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Uplatnenie práva opcie pri obstaraní CP - IDID = Interný Doklad 256 / 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376
Zaradenie obstraných dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti do krátkodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 256 / 259Účet 259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku (Aktívny) 259
Prevod dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti na eskont banke - IDID = Interný Doklad 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313 / 256
Zúčtovanie úroku z dlhových CP držaných do splatnosti - IDID = Interný Doklad 256 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
Zvýšenie reálnej hodnoty dlhových CP o podiel alikvotného úrokového výnosu - IDID = Interný Doklad 256 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
Zúčtovanie opravnej položky ku krátkodobým dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 291Účet 291 - Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku (Pasívny) 291 / 256
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 256

Inzercia ∇


Inkasovanie dlhových CP držaných do splatnosti, ak obstarávacia cena je vyššia ako menovitá hodnota istiny

1. Menovitá hodnota istiny - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 256
2. Úrokový výnos - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 256
3. Rozdiel medzi obstrávacou cenou a istinou - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 256

Inkasovanie dlhových CP držaných do splatnosti, ak obstarávacia cena je nižšia ako menovitá hodnota istiny

1. Obstarávacia cena - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 256
2. Úrokový výnos - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 256
3. Rozdiel medzi obstarávacou cenou a istinou - IDID = Interný Doklad 256 / 668Účet 668 - Ostatné finančné výnosy (Výnosový) 668

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 256 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
2. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 566Účet 566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok (Nákladový) 566 / 256

Zúčtovanie reálneho ocenenia dlhových cenných papierov

1. Zvýšenie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 256 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
2. Zníženie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 566Účet 566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok (Nákladový) 566 / 256

Inkasovanie krátkodobých dlhových cenných papierov

1. Hodnota istiny - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 , 256
2. Úrokový výnos - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666

Inkaso krátkodobých dlhových cenných papierov, ktoré boli predávané diskontovane

1. Suma istiny - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 /
2. Cena obstarania - IDID = Interný Doklad / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 , 256
3. Úrokový výnos - IDID = Interný Doklad / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
4. Vedľajšie náklady obstarania - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 253Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie (Aktívny) 253 , 256

Predaj dlhových cenných papierov držaných do splatnosti

1. Úbytok cenných papierov - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 256
2. Výnos z predaja - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 256 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie zmeniek Účtovanie zmeniek

03. 12. 2013, Eva Mihalíková Rozdelenie zmeniek. Postupy účtovania zmeniek... celý článok


 Finančný majetok účtovnej jednotky Finančný majetok účtovnej jednotky

20. 01. 2012, Jana Rusnáková 6. Maturitná otázka z účtovníctva - Finančný majetok účtovnej jednotky... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 25


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 25 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 256

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=256&popis=Dlhove-cenne-papiere-so-splatnostou-do-jedneho-roka-drzane-do-splatnosti&i=96

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal