Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

Účtujú sa dlhové cenné papiere, ktoré majú určenú splatnosť do jedného roka a podnik má zámer držať ich do doby splatnosti.

Výber účtovných prípadov s účtom 256

Inkaso splatných dlhových cenných papierov (dlhodobých, krátkodobých) - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Nákup vkladových listov, vkladových certifikátov (CP neurčené na obchodovanie) - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Nákup dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , ZV   ZV = Záväzok
Obstaranie dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti z preddavku poskytnutom obchodníkovi s cennými papiermi - ID   ID = Interný Doklad
Uplatnenie práva opcie pri obstaraní CP - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie obstraných dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti do krátkodobého finančného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Prevod dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti na eskont banke - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie úroku z dlhových CP držaných do splatnosti - ID   ID = Interný Doklad
Zvýšenie reálnej hodnoty dlhových CP o podiel alikvotného úrokového výnosu - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky ku krátkodobým dlhových CP so splatnosťou do jedného roka držaných do splatnosti pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad

Inkasovanie krátkodobých dlhových cenných papierov

Inkaso krátkodobých dlhových cenných papierov, ktoré boli predávané diskontovane

Predaj dlhových cenných papierov držaných do splatnosti

Inkasovanie dlhových CP držaných do splatnosti, ak obstarávacia cena je vyššia ako menovitá hodnota istiny

Inkasovanie dlhových CP držaných do splatnosti, ak obstarávacia cena je nižšia ako menovitá hodnota istiny

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

Zúčtovanie reálneho ocenenia dlhových cenných papierov

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 25

O Účtu 256 píšeme také v těchto článcích

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 256

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 25

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=256&popis=Dlhove-cenne-papiere-so-splatnostou-do-jedneho-roka-drzane-do-splatnosti&i=96

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.