Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Účtujú sa dlhové cenné papiere, ktoré podnik obstaráva na účel vykonania obchodu na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu s cieľom dosahovať zisk z cenových rozdielov v krátkodobom časovom horizonte.

Výber účtovných prípadov s účtom 253

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Nákup dlhových CP na obchodovanie - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , ZV   ZV = Záväzok
Obstaranie dlhových CP na obchodovanie z preddavku poskytnutom obchodníkovi s cennými papiermi - ID   ID = Interný Doklad
Uplatnenie práva opcie pri kúpe dlhových CP na obchodovanie - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie obstaraných dlhových CP na obchodovanie do krátkodobého finančného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Prevod dlhových cenných papierov na obchodovanie na eskont banke - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky k dlhovým CP na obchodovanie pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Doúčtovanie alikvotnej časti úrokov ku dňu predaja - ID   ID = Interný Doklad

Predaj dlhových CP na obchodovanie

Zúčtovanie reálneho ocenenia dlhových CP

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh (je súčasťou reálneho ocenenia dlhových CP)

Predaj podkladového aktíva (ak ide o kúpnu opciu, napr. predaj dlhopisov)

Inkasovanie krátkodobých dlhových cenných papierov

Inkaso krátkodobých dlhových cenných papierov, ktoré boli predávané diskontovane

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 25

O Účtu 253 píšeme také v těchto článcích

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 253

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 25

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

#1  Selwaga 01.08.2013, 13:55

Podľa novely postupov účtovania...... sa CP na obchodovanie oceňujú reálnou hodnotou - to je zle v článku maturita pri účte 251 a náklady súvisiace s obstaraním obchod. CP sa účtujú na účet 568 -- to tu chýba aj pri účte 251

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=253&popis=Dlhove-cenne-papiere-na-obchodovanie&i=94

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.