Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 253 - Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa dlhové cenné papiere, ktoré podnik obstaráva na účel vykonania obchodu na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu s cieľom dosahovať zisk z cenových rozdielov v krátkodobom časovom horizonte.

Výber účtovných prípadov s účtom 253


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 253 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Nákup dlhových CP na obchodovanie - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, ZVZV = Záväzok 253 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Obstaranie dlhových CP na obchodovanie z preddavku poskytnutom obchodníkovi s cennými papiermi - IDID = Interný Doklad 253 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Uplatnenie práva opcie pri kúpe dlhových CP na obchodovanie - IDID = Interný Doklad 253 / 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376
Zaradenie obstaraných dlhových CP na obchodovanie do krátkodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 253 / 259Účet 259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku (Aktívny) 259
Prevod dlhových cenných papierov na obchodovanie na eskont banke - IDID = Interný Doklad 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313 / 253
Zúčtovanie opravnej položky k dlhovým CP na obchodovanie pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 291Účet 291 - Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku (Pasívny) 291 / 253
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 253
Doúčtovanie alikvotnej časti úrokov ku dňu predaja - IDID = Interný Doklad 253 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666

Inzercia ∇


Zúčtovanie reálneho ocenenia dlhových CP

1. Rozdiel zo zvýšenia reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 253 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
2. Rozdiel zo zníženia reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 566Účet 566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok (Nákladový) 566 / 253

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh (je súčasťou reálneho ocenenia dlhových CP)

1. Kurzový zisk - zvýšenie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 253 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
2. Kurzová strata - zníženie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 566Účet 566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok (Nákladový) 566 / 253

Predaj podkladového aktíva (ak ide o kúpnu opciu, napr. predaj dlhopisov)

1. Výnos z predaja CP - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661
2. Úbytok dlhopisov z majetku - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 253

Inkasovanie krátkodobých dlhových cenných papierov

1. Hodnota istiny - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 253 , 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
2. Úrokový výnos - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666

Inkaso krátkodobých dlhových cenných papierov, ktoré boli predávané diskontovane

1. Suma istiny - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 /
2. Cena obstarania - IDID = Interný Doklad / 253 , 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256
3. Úrokový výnos - IDID = Interný Doklad / 666Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (Výnosový) 666
4. Vedľajšie náklady obstarania - IDID = Interný Doklad 568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568 / 253 , 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256

Predaj dlhových CP na obchodovanie

1. Úbytok cenných papierov - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 253
2. Výnos z predaja - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 253 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie zmeniek Účtovanie zmeniek

03. 12. 2013, Eva Mihalíková Rozdelenie zmeniek. Postupy účtovania zmeniek... celý článok


 Finančný majetok účtovnej jednotky Finančný majetok účtovnej jednotky

20. 01. 2012, Jana Rusnáková 6. Maturitná otázka z účtovníctva - Finančný majetok účtovnej jednotky... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 25


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 25 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 253

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

  1. [ 1] Selwaga 01.08.2013, 13:55

    Podľa novely postupov účtovania...... sa CP na obchodovanie oceňujú reálnou hodnotou - to je zle v článku maturita pri účte 251 a náklady súvisiace s obstaraním obchod. CP sa účtujú na účet 568 -- to tu chýba aj pri účte 251

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=253&popis=Dlhove-cenne-papiere-na-obchodovanie&i=94

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal