Videokurz Kurzy účtovnictva

Účet 252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

Určený na evidovanie:

a) vlastných akcií, ktoré si môže podnik v súlade s právnymi predpismi na prechodný čas podržať,

b) vlastných obchodných podielov, ktoré môže v súlade s právnymi predpismi nadobudnúť spoločnosť s ručením obmedzeným.

Nadobudnuté vlastné akcie je podnik povinný predať v stanovenom termíne odo dňa ich nadobudnutia. Ak ich v stanovenej lehote nepredá, je povinný tieto akcie vziať z obehu a o ich menovitú hodnotu znížiť základné imanie.

Výber účtovných prípadov s účtom 252

Odkúpenie vlastných akcií v hotovosti - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Nákup vlastných akcií a vlastných obchodných podielov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Odkúpenie vlastných akcií za účelom zníženia základného imania - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zníženie základného imania, akcie boli nakúpené v menovitej hodnote - ID   ID = Interný Doklad
Záväzok spoločnosti s ručením obmedzeným voči spoločníkovi pri priznaní práva na vyplatenie vyrovnacieho podielu - ID   ID = Interný Doklad
Zníženie základného imania o nepredaný obchodný podiel v s.r.o. - ID   ID = Interný Doklad
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie nakúpených vlastných akcií do krátkodobého finančného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Záväzok spoločnosti voči spoločníkovi s.r.o. z titulu nároku na vyrovnací podiel - ID   ID = Interný Doklad

Predaj vlastných akcií

Predaj vlastného obchodného podielu v s.r.o.

Použitie emisného ážia na:

1. Zvýšenie základného imania - ID   ID = Interný Doklad
2. Úhradu straty minulých rokov - ID   ID = Interný Doklad
3. Úhradu straty bežného obdobia v nasledujúcom roku - ID   ID = Interný Doklad
4. Úhradu rozdielu medzi vyššou cenou obstarania vlastných akcií a nominálnou hodnotou akcií pri ich stiahnutí z obehu za účelom zníženia ZI - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie základného imania, ak boli akcie nakúpené za nižšiu cenu, než je ich menovitá hodnota

Zníženie základného imania, ak boli akcie nakúpené za vyššiu cenu, než je ich menovitá hodnota

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 25

O Účtu 252 píšeme také v těchto článcích

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 252

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 25

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

#1  Zita Hutnická 01.02.2015, 14:22

A akým zmenám v účtovaní na účte 252 došlo po novele postupov účtovania - v súvislosti s účtovaním iba v obstarávacej cene vlastných akcií a obch. podielov? K vlastným akciám a obch. podielom vznikla povinnosť účtovania zákonného rezervného fondu - ako sa o tejto skutočnosti účtuje?

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=252&popis=Vlastne-akcie-a-vlastne-obchodne-podiely&i=115

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.