Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa tu najmä akcie, ktoré podnik obstaráva na účel obchodovania s nimi na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu s cieľom dosahovať zisk z cenových rozdielov v krátkodobom časovom horizonte.

Výber účtovných prípadov s účtom 251


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 251 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zaradenie obstaraných majetkových cenných papierov do krátkodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 251 / 259Účet 259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku (Aktívny) 259
Nákup majetkových cenných papierov - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 251 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 , 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379
Obstaranie krátkodobých majetkových cenných papierov z poskytnutého preddavku obchodníkovi s cennými papiermi - IDID = Interný Doklad 251 / 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378
Zúčtovanie opcie pri jej uplatnení pri nákupe majetkových cenných papierov na obchodovanie - IDID = Interný Doklad 251 / 376Účet 376 - Nakúpené opcie (Aktívny) 376
Prevod krátkodobých majetkových cenných papierov na eskont banke - IDID = Interný Doklad 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313 / 251
Zúčtovanie opravnej položky k majetkovým cenným papierom určeným na obchodovanie pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 291Účet 291 - Opravná položka ku krátkodobému finančnému majetku (Pasívny) 291 / 251
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 251
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 251

Inzercia ∇


Zúčtovanie reálneho ocenenia majetkových cenných papierov

1. Zvýšenie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 251 / 664Účet 664 - Výnosy z precenenia cenných papierov (Výnosový) 664
2. Zníženie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 564Účet 564 - Náklady na precenenie cenných papierov (Nákladový) 564 / 251

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzový zisk - zvýšenie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 251 / 664Účet 664 - Výnosy z precenenia cenných papierov (Výnosový) 664
2. Kurzová strata - zníženie reálnej hodnoty - IDID = Interný Doklad 564Účet 564 - Náklady na precenenie cenných papierov (Nákladový) 564 / 251

Predaj krátkodobých majetkových CP na obchodovanie

1. Vyradenie z krátkodobého finančného majetku - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 251
2. Výnos z predaja - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 661Účet 661 - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (Výnosový) 661


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 251 píšeme aj v tomto článku

 Finančný majetok účtovnej jednotky Finančný majetok účtovnej jednotky

20. 01. 2012, Jana Rusnáková 6. Maturitná otázka z účtovníctva - Finančný majetok účtovnej jednotky... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 25


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 25 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 251

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=251&popis=Majetkove-cenne-papiere-na-obchodovanie&i=92

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal