Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 232 - Eskontné úvery

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Účtujú sa úvery poskytnuté bankou na eskontované zmenky alebo iné cenné papiere, ktoré do času ich splatnosti prevzala banka na inkaso. Na ťarchu účtu 232 po obdržaní avíza od banky o úhrade zmenky alebo iného cenného papiera dlžníkom sa účtuje úhrada úveru so súvzťažným zápisom v prospech účtu 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere.

Výber účtovných prípadov s účtom 232


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Prijatý krátkodobý eskontný úver, ak sú k dispozícii výpisy z obidvoch účtov - IDID = Interný Doklad 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 232
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 232
Splatenie eskontného úveru z bežného účtu v prípade, že zmenkový dlžník zmenku nezaplatil - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 232 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221
Prevod konečného zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 232
Avizo od banky o úhrade zmenky zmenkovým dlžníkom - IDID = Interný Doklad 232 / 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313

Inzercia ∇


Poskytnutie eskontného úveru

1. Výpis z bežného účtu - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261
2. Výpis z úverového účtu - IDID = Interný Doklad 261Účet 261 - Peniaze na ceste (S premenlivým zostatkom) 261 / 232
3. Zúčtovanie úveru po prijatí avíza banky o úhrade zmenky zmenkovým dlžníkom - IDID = Interný Doklad 232 / 313Účet 313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere (Aktívny) 313

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri uzatváraní účtovných kníh

1. Kurzový zisk - zníženie hodnoty záväzku - IDID = Interný Doklad 232 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2. Kurzová strata - zvýšenie hodnoty záväzku - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 232


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 232 píšeme aj v tomto článku

 Účtovanie zmeniek Účtovanie zmeniek

03. 12. 2013, Eva Mihalíková Rozdelenie zmeniek. Postupy účtovania zmeniek... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 23


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 23 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 232

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=232&popis=Eskontne-uvery&i=112

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal