Účet 124 - Zvieratá

Zvieratá patriace do zásob sú mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na výkrm a psy.

Výber účtovných prípadov s účtom 124

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Nákup zvierat podľa faktúry dodávateľa - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
Externé dodávky súvisiace s obstaraním zvierat - PFA   PFA = Prijatá faktúra , VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Clo, dovozná prirážka k zvieratám obstaraným zo zahraničia - ZV   ZV = Záväzok
Preprava zvierat vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Rastové a hmotnostné prírastky zvierat, uliahnutie zvierat (príchovky zvierat) - ID   ID = Interný Doklad
Prevod zvierat do podnikania u individuálneho podnikateľa - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie zvierat nepeňažným vkladom do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Vecný vklad zvierat do základného imania u investora - vkladateľa - ID   ID = Interný Doklad
Zvieratá získané darovaním - ID   ID = Interný Doklad
Prebytok zvierat zistený po prevzatí, ak sa faktúra nezhoduje s dodacím listom - ID   ID = Interný Doklad
Storno predošlej faktúry, ak účtovná jednotka odmietla prevziať dodávku - ID   ID = Interný Doklad
Prebytok zvierat zistený pri inventarizácii chybným účtovaním - ID   ID = Interný Doklad
Prirodzený úhyn a brakovanie zvierat - ID   ID = Interný Doklad
Obstaranie strážneho psa dodávateľsky - ID   ID = Interný Doklad
Vyradenie strížneho psa - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní zásob spôsobom B - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie stavu zvierat do majetku podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie opravnej položky k zvieratám pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie výdaja zvierat zo skladu pre účely reprezentácie (spôsob A) - ID   ID = Interný Doklad
Darovanie zvierat (spôsob A) - ID   ID = Interný Doklad

Predaj zvierat

Odovzdanie zvierat na nútenú porážku

Odovzdanie zvierat do vlastného bitúnku

Manká a škody na zvieratách (nad normy prirodzených úbytkov)

Úbytok zvierat z titulu darovania

Spotreba zvierat na reprezentačné účely

Obstaranie zvierat základného stáda a ťažných zvierat z vlastného chovu

Spotreba zvierat na reklamné akcie vo vlastnej réžii

Preradenie zvierat základného stáda a ťažných zvierat do výkrmu

Prevod zvierat do vlastnej predajne

Sumy reklamácií uplatnených voči dodávateľom

Prevzatie zvierat na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka neobdržala faktúru

1. Účtovná jednotka nevie presnú sumu - ID   ID = Interný Doklad
2. Účtovná jednotka vie presnú sumu - ID   ID = Interný Doklad

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

Použitie zvierat na spotrebu v závodnej jedálni

Vyúčtovanie rozdielov ocenenia zo zvýšenia vnútropodnikových cien pre oceňovanie prírastkov a príchovkov zvierat

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 12

O Účtu 124 píšeme také v tomto článku

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 124

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 12

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

#1  leskovamaria@stonline.sk 29.02.2016, 00:24

Ako zúčtovať odpisy základného stáda - kravy. Koľko rokov sa odpisujú neviem sa k tomuto nejako dopátrať. Viete poradiť. M.L.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=124&popis=Zvierata&i=68

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.