Videokurz Kurzy účtovnictva

Účet 123 - Výrobky

Predmety vlastnej výroby určené na realizáciu mimo účtovnej jednotky, teda na predaj, alebo sú určené na spotrebu vnútri účtovnej jednotky.

Výber účtovných prípadov s účtom 123

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie zmeny stavu zásob - ID   ID = Interný Doklad
Prebytky výrobkov zistené pri inventarizácii - ID   ID = Interný Doklad
Výrobky získané ako vecný vklad do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Splatenie vecného vkladu do základného imania u investora - ID   ID = Interný Doklad
Prijatý dar vo forme výrobkov - ID   ID = Interný Doklad
Prevod výrobkov z osobného užívania do podnikania u individuálneho podnikateľa - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie zníženia stavu - úbytok výrobkov - ID   ID = Interný Doklad
Storno úbytku pri vrátení alebo odmietnutí prevzatia zásielky výrobkov odberateľom - ID   ID = Interný Doklad
Prirodzené úbytky zásob výrobkov - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie zistených neopraviteľných nepodarkov na výrobkoch - ID   ID = Interný Doklad
Výdaj výrobkov na preskúšanie akosti - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní zásob spôsobom B - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie stavu výrobkov do majetku podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky k výrobkom pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie výdaja zásob výrobkov a polotovarov vlastnej výroby (spôsob A) - ID   ID = Interný Doklad
Darovanie výrobkov (spôsob A) - ID   ID = Interný Doklad
Prebytok výrobkov - ID   ID = Interný Doklad
Úbytok výrobkov v rámci noriem prirodzených úbytkov - ID   ID = Interný Doklad

Zaúčtovanie nákladov na výrobky pri prevzatí hotových výrobkov na sklad

Vyúčtovanie rozdielov ocenenia výrobkov zo zvýšenia vnútropodnikových cien pre oceňovanie zásob vlastnej výroby

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

Predaj vlastných výrobkov

Manká a škody na výrobkoch

Úbytok výrobkov z titulu darovania

Spotreba výrobkov na reprezentačné účely

Spotreba výrobkov na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Dodávky projektových a prieskumných prác - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. Nákup sadeníc - PFA   PFA = Prijatá faktúra
3. Spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív - ID   ID = Interný Doklad
4. Spotreba vlastných organických hnojív - ID   ID = Interný Doklad
6. Aktivácia vlastnej práce a nákladov na hnojenie a na chemickú ochranu - ID   ID = Interný Doklad
7. Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Prevod vlastných výrobkov do vlastných predajní

Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby prevedením do skladu výrobkov

1. Priamo - ID   ID = Interný Doklad
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie polotovarov vlastnej výroby ich prevedením na sklad hotových výrobkov

1. Priamo - ID   ID = Interný Doklad
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok polotovarov - ID   ID = Interný Doklad
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 12

O Účtu 123 píšeme také v tomto článku

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 123

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výrobkov
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 12

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=123&popis=Vyrobky&i=67

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.