Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Ide o oddelene evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a musia sa preto dokončiť alebo skompletizovať do finálnych výrobkov v ďalšom výrobnom procese účtovnej jednotky. Na rozdiel od nedokončených výrobkov ich možno realizovať bez toho, aby boli skompletizované v účtovnej jednotke, dajú sa teda predávať aj individuálne (napr. preumatiky).

Výber účtovných prípadov s účtom 122


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 122 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zaúčtovanie zmeny stavu zásob (zvýšenie) polotovarov vlastnej výroby - IDID = Interný Doklad 122 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612
Prebytky polotovarov vlastnej výroby - IDID = Interný Doklad 122 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612
Prebytok polotovarov zostený pri inventarizácii z dôvodu nesprávneho účtovania - IDID = Interný Doklad 122 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612
Prijaté polotovary z titulu splatenia vecného vkladu do základného imania - IDID = Interný Doklad 122 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Prijatý dar vo forme polotovarov - IDID = Interný Doklad 122 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Prevod polotovarov vlastnej výroby z osobného užívania do podnikania u individuálneho podnikateľa - IDID = Interný Doklad 122 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491
Úbytok polotovarov vlastnej výroby - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 122
Prirodzené úbytky polotovarov - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 122
Vyúčtovanie zistených neopraviteľných nepodarkov vo výrobe polotovarov - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 122
Škody na polotovaroch z mimoriadnych príčin - IDID = Interný Doklad / 122
Zúčtovania začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 122
Vyúčtovanie stavu polotovarov do majetku podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - IDID = Interný Doklad 122 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612
Zaúčtovanie opravnej položky k polotovarom vlastnej výroby pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 193Účet 193 - Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby (Pasívny) 193 / 122
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovncýh kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 122

Inzercia ∇


Zúčtovanie výdaja zásob výrobkov a polotovarov vlastnej výroby (spôsob A) - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 122 , 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123
Darovanie polotovarov vlastnej výroby (spôsob A) - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 122

Úbytok polotovarov z titulu darovania

1. Úbytok polotovarov - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 122
2. Zúčtovanie daru - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612

Spotreba polotovarov na reprezentačné účely

1. Úbytok polotovarov - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 122
2. Použitie na reprezentačné účely - IDID = Interný Doklad 513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612

Spotreba polotovarov na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

1. Úbytok polotovarov - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 122
2. Použitie na reklamné účely - IDID = Interný Doklad 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612

Zaúčtovanie nákladov na výrobky pri prevzatí hotových výrobkov na sklad

1. Prevod z nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2. Prevod z polotovarov - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 122
3. Doúčtovanie nákladov - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby prevedením do skladu polotovarov vlastnej výroby

1. Priamo z nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 122 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611 / 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok polotovarov vlastnej výroby - IDID = Interný Doklad 122 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612

Vyúčtovanie vynaložených nákladov na polotovary vlastnej výroby

1. Aktivácia skutočných priamych nákladov - IDID = Interný Doklad 122 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612
2. Zúčtovanie výrobnej (prevádzkovej) réžie podľa operatívnych plánovaných kalkulácií, ak je súčasťou ocenenia nedokončenej výroby - IDID = Interný Doklad 122 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612

Zúčtovanie rozdielov ocenenia zo zvýšenia vnútropodnikových cien pre oceňovanie polotovarov vlastnej výroby

1. Zvýšenie - IDID = Interný Doklad 122 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612
2. Zníženie - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 122

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania polotovarov

1. Zvýšenie ocenenia - IDID = Interný Doklad / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
2. Zníženie ocenenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 122

Zníženie polotovarov vlastnej výroby ich prevedením na sklad hotových výrobkov

1. Priamo - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 122
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok polotovarov - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 122
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - IDID = Interný Doklad 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123 / 613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Predaj polotovarov vlastnej výroby

1. Úbytok - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 122
2. Výnos z predaja - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

Manká a škody na polotovaroch

1. Úbytok polotovarov - IDID = Interný Doklad 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612 / 122
2. Zúčtovanie mánk a škôd - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 612Účet 612 - Zmena stavu polotovarov (Výnosový) 612


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 122 píšeme aj v tomto článku

 Obstarávanie, spotreba a predaj zásob Obstarávanie, spotreba a predaj zásob

21. 01. 2012, Jana Rusnáková 7. Maturitná otázka z účtovníctva - Obstarávanie, spotreba a predaj zásob... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 12


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 12 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 122

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=122&popis=Polotovary-vlastnej-vyroby&i=66

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal