Účet 122 - Polotovary vlastnej výroby

Ide o oddelene evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a musia sa preto dokončiť alebo skompletizovať do finálnych výrobkov v ďalšom výrobnom procese účtovnej jednotky. Na rozdiel od nedokončených výrobkov ich možno realizovať bez toho, aby boli skompletizované v účtovnej jednotke, dajú sa teda predávať aj individuálne (napr. preumatiky).

Výber účtovných prípadov s účtom 122

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie zmeny stavu zásob (zvýšenie) polotovarov vlastnej výroby - ID   ID = Interný Doklad
Prebytky polotovarov vlastnej výroby - ID   ID = Interný Doklad
Prebytok polotovarov zostený pri inventarizácii z dôvodu nesprávneho účtovania - ID   ID = Interný Doklad
Prijaté polotovary z titulu splatenia vecného vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Prijatý dar vo forme polotovarov - ID   ID = Interný Doklad
Prevod polotovarov vlastnej výroby z osobného užívania do podnikania u individuálneho podnikateľa - ID   ID = Interný Doklad
Úbytok polotovarov vlastnej výroby - ID   ID = Interný Doklad
Prirodzené úbytky polotovarov - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie zistených neopraviteľných nepodarkov vo výrobe polotovarov - ID   ID = Interný Doklad
Škody na polotovaroch z mimoriadnych príčin - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovania začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní zásob spôsobom B - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie stavu polotovarov do majetku podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie opravnej položky k polotovarom vlastnej výroby pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovncýh kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie výdaja zásob výrobkov a polotovarov vlastnej výroby (spôsob A) - ID   ID = Interný Doklad
Darovanie polotovarov vlastnej výroby (spôsob A) - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie polotovarov vlastnej výroby ich prevedením na sklad hotových výrobkov

1. Priamo - ID   ID = Interný Doklad
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok polotovarov - ID   ID = Interný Doklad
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - ID   ID = Interný Doklad

Predaj polotovarov vlastnej výroby

Manká a škody na polotovaroch

Úbytok polotovarov z titulu darovania

Spotreba polotovarov na reprezentačné účely

Spotreba polotovarov na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

Zaúčtovanie nákladov na výrobky pri prevzatí hotových výrobkov na sklad

Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby prevedením do skladu polotovarov vlastnej výroby

1. Priamo z nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok polotovarov vlastnej výroby - ID   ID = Interný Doklad

Vyúčtovanie vynaložených nákladov na polotovary vlastnej výroby

1. Aktivácia skutočných priamych nákladov - ID   ID = Interný Doklad
2. Zúčtovanie výrobnej (prevádzkovej) réžie podľa operatívnych plánovaných kalkulácií, ak je súčasťou ocenenia nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie rozdielov ocenenia zo zvýšenia vnútropodnikových cien pre oceňovanie polotovarov vlastnej výroby

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania polotovarov

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 12

O Účtu 122 píšeme také v tomto článku

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 122

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 12

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=122&popis=Polotovary-vlastnej-vyroby&i=66

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.