Účet 121 - Nedokončená výroba

Ide ozhotovené výrobky, ktoré už prešli jedným alebo viacerými výrobnými stupňami a nie sú už materiálom, ale taktiež nie sú hotovými výrobkami, ale aj rozostavané stavby, projektová činnosť a pod. Ide o prípady, keď nabiehanie nákladov prechádza z jedného účtovného obdobia do druhého.

 

Výber účtovných prípadov s účtom 121

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie zmeny stavu zásob (zvýšenie) nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad
Prebytky zásob nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie prírastku nedokončenej výroby z titulu splatenia vecného vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Vecný vklad nedokončenej výroby do základného imania u investora - ID   ID = Interný Doklad
Prijatý dar vo forme nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad
Prevod nedokončenej výroby z osobného užívania do podnikania u individuálneho podnikateľa - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad
Prirodzené úbytky zásob nedokončenej výroby (do výšky noriem prirodzených úbytkov) - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie zistených neopraviteľných nepodarkov pri nedokončenej výrobe - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie nákladov na zastavenú nedokončenú výrobu z viny podniku - ID   ID = Interný Doklad
Škoda na nedokončenej výrobe z mimoriadnych príčin - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu do spotreby pri otvorení účtovných kníh pri účtovaní spôsobom B - ID   ID = Interný Doklad
Vyúčtovanie stavu nedokončenej výroby do majetku podľa inventarizácie pri účtovaní zásob spôsobom B - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky k nedokončenej výrobe pri trvalom vyradení majetku z účtovníctva - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie výdajov nadokončenej výroby zo skladu pre účely reprezentácie (spôsob A) - ID   ID = Interný Doklad
Darovanie nedokončenej výroby (spôsob A) - ID   ID = Interný Doklad

Spotreba nedokončenej výroby na reprezentačné účely

Použitie nedokončenej výroby na reklamu zhotovenú vo vlastnej réžii

Predaj nedokončenej výroby

Zaúčtovanie nákladov na výrobky pri prevzatí hotových výrobkov na sklad

Vyúčtovanie nákladov na nedokončenú výrobu

1. Aktivácia skutočných priamych nákladov - ID   ID = Interný Doklad
2. Vyúčtovanie pravodu polotovarov zo skladu do ďalšej výrobnej etapy - ID   ID = Interný Doklad
3. Zúčtovanie výrobnej (prevádzakovej) réžie podľa operatívnych plánovaných kalkulácií, ak je súčasťou ocenenia nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad

Vyúčtovanie rozdielov ocenenia zo zvýšenia vnútropodnikových cien pre oceňovanie nedokončenej výroby

Vyúčtovanie rozdielu zo zmeny metódy oceňovania

Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby prevedením do skladu polotovarov vlastnej výroby

1. Priamo z nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok polotovarov vlastnej výroby - ID   ID = Interný Doklad

Zaúčtovanie úbytku nedokončenej výroby prevedením do skladu výrobkov

1. Priamo - ID   ID = Interný Doklad
2a. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - úbytok nedokončenej výroby - ID   ID = Interný Doklad
2b. Nepriamo, prostredníctvom účtov zmeny stavu vnútroorganizačných zásob - prírastok vlastných výrobkov - ID   ID = Interný Doklad

Manká a škody na nedokončenej výrobe

Úbytok nedokončenej výroby z titulu darovania

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 12

O Účtu 121 píšeme také v tomto článku

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 121

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 12

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=121&popis=Nedokoncena-vyroba&i=65

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.