Účet 111 - Obstaranie materiálu

Slúži na zistenie obstarávacej ceny materiálu pri spôsobe A účtovania zásob. Pri uzatvorení účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok.

Výber účtovných prípadov s účtom 111

Externé služby súvisiace s obstaraní materiálu - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
Doprava materiálu vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Vynaložené vlastné náklady súvisiace so spracovaním materiálu vo vlastnej réžii - ID   ID = Interný Doklad
Nákup potravín do závodnej jedálne - PFA   PFA = Prijatá faktúra , VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
Vyúčtovanie obehových obalov podľa faktúr od dodávateľov - ID   ID = Interný Doklad
Prebytky materiálu zistené pri prevzatí, zistené ako rozdiel medzi údajmi na dodacom liste a došlej faktúre, ak príjemca po dohode s dodávateľom rozdiel akceptuje - ID   ID = Interný Doklad
Storno došlej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky - ID   ID = Interný Doklad
Prevzatie materiálu na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nemá doklad o cene - ID   ID = Interný Doklad
Materiál získaný bezodplatne - ID   ID = Interný Doklad
Prevod materiálu z osobného užívania do podnikania - ID   ID = Interný Doklad
Nepeňažný vklad do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Prevzatie materiálu na sklad v obstarávacej cene - ID   ID = Interný Doklad
Prevzatie obehových obalov v obstarávacích cenách - ID   ID = Interný Doklad
Prevod súm, o ktoré sa zvyšuje cena materiálu po jeho prevzatí zo spracovania na sklad - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie aktívneho zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie pasívneho zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Prevod materiálu na ceste na účet obstarania materiálu po otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Nákup kancelárskych potrieb v hotovosti- VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
VPFA Aktivácia materiálu
Do konca účtovného obdobia nedošla faktúra od dodávateľa na už prevzatý materiál

Obstaranie materiálu zo zahraničia u platiteľa DPH

1. Cena materiálu - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
2. Vedľajšie náklady - ID   ID = Interný Doklad
3. Clo - ID   ID = Interný Doklad
4. DPH vyrubená colnicou - ID   ID = Interný Doklad
5. Spotrebná daň, ak je nárok na odpočet - ID   ID = Interný Doklad
6. Dovozná prirážka - ID   ID = Interný Doklad
7. DPH pri prenose daňovej povinnosti pri obstaraní materiálu z členského štátu EÚ - ID   ID = Interný Doklad

Obstaranie materiálu zo zahraničia u neplatiteľa DPH, prípadne ak platiteľ nemá nárok na odpočítanie DPH

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľom

Manká a škody zistené pri prevzatí materiálu na sklad

1. Nezavinené, neprevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov - ID   ID = Interný Doklad
2. Zavinené, ako aj nezavinené, prevyšujúce normy prirodzených úbytkov - ID   ID = Interný Doklad
3. Zavinené dodávateľom alebo dopravcom - ID   ID = Interný Doklad

Faktúry dodávateľov za externé dodávky materiálu u platiteľa DPH

1. Celková faktúrovaná sumy - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
2. Cena dodávky - ID   ID = Interný Doklad
3. DPH k dodávke - ID   ID = Interný Doklad

Faktúry dodávateľov za externé dodávky materiálu u neplatiteľa DPH, prípadne ak nie je nárok na odpočítanie DPH

1. Celková faktúrovaná suma - PFA   PFA = Prijatá faktúra , ZV   ZV = Záväzok
2. Cena materiálu - ID   ID = Interný Doklad
3. DPH k dodávke - ID   ID = Interný Doklad

Nákup materiálu v hotovosti u platiteľa DPH s nárokom na odpočítanie DPH

1. Celková zaplatená suma - VPD   VPD = Výdavkový pokladničný doklad
2. Cena materiálu - ID   ID = Interný Doklad
3. DPH k dodávke - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 11

O Účtu 111 píšeme také v těchto článcích

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 111

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Súvislý príklad z podvojného účtovníctva II
30 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie s finančnými účtami
16 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie zásob spôsobom A
10 príkladov
Spustiť test

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 11

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (2)

#1  Mersedes 12.01.2012, 17:34

Dobrý deň! Robím v RO a koncoročnú závierku. V zborníku pod účtom 111 musím mať koncom roka 0! bohužial ja tam mám mínusovú sumu. Dneska som všetky fa prešla,prekontrolovala na KL mám potraviny,čist.prostr,PHM na 111. Neviem nájsť chybu. Viete mi poradiť??? Ďakujem

#2  Jana 13.01.2012, 21:44

Dobrý deň, možno ste niekde v sumách spravili chybu, možno numerická a zaradili ste zasoby vo vyssej sume, ako mali byt...takto cez net sa radi tazko

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=111&popis=Obstaranie-materialu&i=62

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.